OIA Bydgoszczy ws. farmaceutów ubiegających się o pwz

Z URZĘDU

Autor: Pomorsko-Kujawska OIA/rynekaptek.pl   24-03-2017, 14:44

OIA Bydgoszczy ws. farmaceutów ubiegających się o pwz Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pomorsko - Kujawska OIA przekazuje informacje dla farmaceutów ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu, którzy zamierzają wykonywać zawód na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Izba podaje, że dwa podpisane na odwrocie zdjęcia do prawa wykonywania zawodu muszą być zdjęciami paszportowym.

Informuje także, że komplet dokumentów na posiedzenie ORA w Bydgoszczy 6 kwietnia 2017 r. powinien być złożony najpóźniej do 4 kwietnia br.

Powinien on zawierać:

1. dyplom ukończenia w RP co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece i uzyskała tytuł magistra farmacji albo
2. dyplom ukończenia w RP przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnich lub pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra farmacji, albo
3. dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w RP, zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w RP, albo
4. dyplom wydany przez państwo inne niż członkowskie Unii Europejskiej uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym magistra uzyskiwanym w RP;
5. orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty;
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
7. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu;
8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. dwa podpisane zdjęcia paszportowe.

Więcej: http://www.bydgoszcz.oia.org.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH