Posłowie zgłaszają swoje wątpliwości co do obowiązku weryfikacji autentyczności leków

Z URZĘDU

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   25-11-2020, 12:03

Posłowie zgłaszają swoje wątpliwości co do obowiązku weryfikacji autentyczności leków Farmaceuci podnoszą, że system weryfikacji leków jest potężnym obciążeniem dla aptek i jednocześnie generuje szereg błędów w nieprzygotowanym do tego systemie informatycznym (fot. KOWAL)

Farmaceuci podnoszą, że system weryfikacji leków jest obciążeniem dla aptek i generuje szereg błędów w nieprzygotowanym do tego systemie informatycznym. Za największą trudność uważa się czasochłonność procesu, wadliwość systemu - czytamy w interpelacji.

Grupa posłów wystosowała do ministra zdrowia interpelację dot. art. 127cb ustawy Prawo farmaceutyczne, który wprowadza wysoką karę (do 20 000 zł) dla aptek, które nie wywiązują się z obowiązku weryfikacji autentyczności leków. Organami uprawnionymi do nałożenia takiej kary są główny inspektor farmaceutyczny oraz wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne.

Regulacja ta oznacza, że każda apteka ogólnodostępna, apteka szpitalna, punkt apteczny oraz dział farmacji szpitalnej powinien wdrożyć środki, które umożliwią realizację obowiązku weryfikacji autentyczności leków.

W opinii posłów, brak jest jednak dokładnych wytycznych, jakie środki mają to być oraz jakie potwierdzenie dokonanej weryfikacji jest potrzebne, aby obowiązek został spełniony.

"Zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego kierownik apteki ma przedłożyć odpowiednie oświadczenia dotyczące m.in. zgłaszania braku produktów leczniczych do ZSMOPL, alertów generowanych przez system weryfikacji autentyczności leków czy stosowania obowiązków wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2016/161. Nie przekazano jednak dokładnych informacji, jak takie oświadczenie miałoby wyglądać" - uważają posłowie.

Dodają: - Farmaceuci podnoszą, że system weryfikacji leków jest potężnym obciążeniem dla aptek i jednocześnie generuje szereg błędów w nieprzygotowanym do tego systemie informatycznym. Za największą trudność uważa się czasochłonność procesu, wadliwość systemu, brak informacji prawnych i interpretacji przepisów. Farmaceuci podkreślają, że system powinien być m.in. mobilny, szybki oraz łatwy w obsłudze.

Jak informują, "przedstawiciele rynku aptecznego zadają pytanie o zasadność kontroli terenowych, przeprowadzanych przez inspektorów GIF i WIF. Sprawdzenie autentyczności polega bowiem na skanowaniu kodu QR w czasie wydawania produktu leczniczego. Zawiera on unikalny kod produktu, który jest przekazywany do bazy danych, gdzie jest porównywany z kodem umieszczonym w bazie i po wydaniu dezaktywowany. Należy zwrócić uwagę, że inspektorzy GIF i WIF nie posiadają dostępu do serwerów Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków. Nie mogą zatem sprawdzić, czy apteka jest zalogowana, czy posiada ważny certyfikat i - co najważniejsze - czy realnie weryfikuje kody z wydawanych opakowań i oznacza je jako wydane".

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH