Praca dla farmaceuty. Nabór na GIF do 25 stycznia

Z URZĘDU

Autor: GIF/ rynekaptek.pl   19-01-2021, 11:46

Praca dla farmaceuty. Nabór na GIF do 25 stycznia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nabór na Głównego Inspektora Farmaceutycznego trwa do 25 stycznia. Kandydować może osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra farmacji.

Dotychczasowy GIF, Paweł Piotrowski, przestał pełnić funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego 15 stycznia. Jego obowiązki do czasu powołania następcy przejęła dyrektor generalna urzędu.

Resort przypomina, że kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego może być osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra farmacji, jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Warunkiem jest również złożenie oświadczeniem o braku konfliktu interesów wynikające z art. 114a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2021 roku.

Więcej: https://www.gov.pl/web/gif

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH