Prezydent podpisał dwie ustawy

Z URZĘDU

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   24-07-2017, 09:30

Prezydent podpisał dwie ustawy Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak przypomina resort zdrowia, 19 lipca Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy dotyczące ochrony zdrowia: o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych reguluje kwestię płac minimalnych w ochronie zdrowia.

Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r. Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone będzie jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym.

W ciągu 5 lat do pracowników służby zdrowia trafi dodatkowe 16,8 mld złotych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych reguluje kwestię wykorzystywania marihuany w celach medycznych.

Po jej wejściu w życie ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste będą mogły stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych (po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).

Leki recepturowe przygotowane z tych surowców będą wydawane z przepisu lekarza.

Minister zdrowia w drodze rozporządzenia określi wzór wniosku oraz szczegółowy zakres danych i wykaz dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych, mając na względzie specjalne wymagania dotyczące właściwego stosowania, bezpieczeństwa pacjenta oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH