Program szkolenia: wykonanie 20 iniekcji domięśniowych na fantomach

Z URZĘDU

Autor: LJ/NIA   15-03-2021, 12:37

Program szkolenia: wykonanie 20 iniekcji domięśniowych na fantomach Farmaceuci zaczynają naukę wykonywania szczepień (fot. Pixabay)

W ramach szkolenia m.in. dla farmaceutów prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, przygotowano część teoretyczną i praktyczną, w tym wykonywanie iniekcji.

  • Czas trwania: minimum 10 godz. dydaktycznych
  • Szkolenie hybrydowe (teoria online + praktyka w warunkach symulowanych)
  • Kwalifikacje uzyskuje się po ukończeniu szkolenia oraz otrzymania dokumentu potwierdzającego jego ukończenie

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała na swojej stronie internetowej program szkolenia dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Poniżej przedstawiamy program, który trwa w sumie nie mniej niż 10 godz. dydaktycznych. Składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Organizowany jest i przeprowadzany przez pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Moduł teoretyczny I
1. System e-rejestracji na podanie szczepionki; Gabinet.gov.pl: wystawienie i podjęcie e-skierowania na szczepienie COVID-19, kwalifikacja oraz e-karta szczepień - prowadząca: Monika Mosakowska - Centrum e-Zdrowia

2. Kwalifikacja do szczepień i czynności szczepienia obowiązujące regulacje prawne w zawodach  medycznych - prowadząca: dr n. pr. Anna Augustynowicz – Szkoła Zdrowia Publicznego

3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 z omówieniem aktualnych wskazań i przeciwwskazań do podania szczepionki przeciwko COVID 19 - prowadząca: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska - klinika Pediatrii, członek Zespołu Ekspertów do spraw Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia

Moduł teoretyczny II
1. Nagłe zatrzymanie krążenia w warunkach opieki ambulatoryjnej. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS/AED) - prowadzący: mgr Szymon Rokicki, Zakład Medycyny Ratunkowej

2. Metody udrażniania dróg oddechowych - prowadzący: mgr Stanisław Świeżewski, Zakład Medycyny Ratunkowej

3. Zasady postępowania w wybranych ostrych stanach zagrożenia życia (ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu anafilaktycznego) - prowadzący: prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński, Centrum Alergologii, Pneumonologii, Medycyny Ratunkowej, Ośrodek Symulacji

4. Technika wykonywania iniekcji domięśniowych - prowadzący: dr Krzysztof Karwan, Zakład Medycyny Ratunkowej

Zaliczenie modułu teoretycznego szkolenia odbywa się w formie testu. Pozytywny wynik testu warunkuje dopuszczenie do odbycia modułu praktycznego szkolenia.

Moduł praktyczny (prowadzony w centrach symulacji medycznej Uniwersytetów Medycznych oraz CMKP)
1. Część warsztatowa – minimum 90 min.
a. Rozpoznawanie pacjenta w stanie zagrożenia życia. Podstawowe metody monitorowania funkcji  życiowych w warunkach opieki ambulatoryjnej.
b. Udrażnianie dróg oddechowych. Wentylacja pacjenta w stanie zagrożenia życia.
c. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, w tym z wykorzystaniem AED.
d. Metody pobierania i rozpuszczania różnego typu szczepionek oraz ich podanie pacjentowi.

2. Część symulacyjna – minimum 90 min.
Nauka wykonywania iniekcji domięśniowych na fantomach - 20 iniekcji.

3. Zaliczenie modułu praktycznego.

Uzyskanie pozytywnych wyników z obu części szkolenia jest podstawą do wystawienia, przez CMKP,
dokumentu potwierdzającego ukończenia szkolenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH