Projekt dot. świadczeń wymagających odrębnego finansowania

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   09-05-2017, 11:47

Projekt dot. świadczeń wymagających odrębnego finansowania Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Projekt rozporządzenia z 5 maja br. ustala świadczenia opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, w tym m.in. świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust.2 pkt 15 ustawy, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych tymi programami.

Wyodrębnienie świadczeń wskazanych w § 2 projektowanego rozporządzenia oznacza, że świadczenia te będą finansowane poza ryczałtem systemu bezpieczeństwa, co jest niezbędne do właściwego zabezpieczenia dostępu do tych świadczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uwagi to projektu można zgłaszać w terminie do 17 maja br.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH