Projekt dot. szkodliwych substancji w środowisku pracy

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   14-11-2017, 08:05

Projekt dot. szkodliwych substancji w środowisku pracy Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał projekt zarządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie ustala wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wynika z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.

Państwa członkowskie mają wprowadzić postanowienia tej dyrektywy w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie wprowadza 13 wniosków Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Do wykazu zostało oddanych 15 nowych substancji chemicznych razem z dopuszczalnym poziomem stężeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH