Projekt rozporządzenia dotyczący ciągłych szkoleń farmaceutów

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   07-07-2017, 08:25

Projekt rozporządzenia dotyczący ciągłych szkoleń farmaceutów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej.

Przedmiotem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

 Niniejszy projekt został opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia, sposób oraz standardy odbywania ciągłego szkolenia (w tym trybu dokumentowania jego przebiegu) oraz wysokości opłat za ciągłe szkolenie.

Projekt rozporządzenia został przekazany  5 lipca do opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag w ciągu 30 dni, nie później jednak niż do 4 sierpnia.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH