Projekt ustawy znoszący bariery w działalności R&D

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   10-05-2017, 12:41

Projekt ustawy znoszący bariery w działalności R&D Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy mający na celu likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej w Polsce.

Projektowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej ma na celu również podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Opracowanie projektu ustawy stanowi realizację zobowiązań wynikających z Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r., Strategii doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki ogłoszonej przez MNiSW we wrześniu 2016 r. oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.

Opracowanie katalogu ustaw i przepisów wymagających zmian zostało dokonane w procesie szerokich konsultacji, których efektem była „Biała księga innowacji”.

Projektowana ustawa oraz pozostałe ustawy tworzące pakiet ustaw na rzecz innowacyjności mają na celu eliminację głównych barier ograniczających realizację ww. funkcji oraz stworzenie warunków sprzyjających innowacyjności.

Niniejszy projekt koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych z tworzeniem wiedzy i jej transferem do gospodarki oraz finansowaniem procesów powstawania innowacyjnych przedsięwzięć, zwłaszcza zwiększania nakładów prywatnych na badania i rozwój.

Jak czytamy, zmiany w ustawach o podatkowych mają na celu wprowadzenie instrumentów podatkowych, które wspierałyby prowadzenie działalności badawczo –rozwojowej (B+R).
Projekt ustawy przewiduje także zmianę zasad wsparcia podmiotów mających status centrum badawczo-rozwojowego nadanego na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Proponowane rozwiązania zakładają rezygnację z funduszu innowacyjności tworzonego w przedsiębiorstwie. Zamiast tego, centra badawczo-rozwojowe będą dysponowały dodatkowym katalogiem kosztów kwalifikowanych.

Uwagi do projektu można składać do 31 maja br.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH