Projekt wrześniowej listy leków refundowanych

Z URZĘDU

Autor: MZ/rynekaptek.pl   21-08-2017, 08:10

Projekt wrześniowej listy leków refundowanych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia dot. zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2017 roku. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 89 produktów leczniczych.

Jak podaje resort zdrowia, projekt XXXV obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 89 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:

• 68 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
• 11 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
• 10 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.

2. Dla 191 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.
3. Dla 101 produktów (unikalnych kodów EAN) obniżono urzędowe ceny zbytu,
a. w tym dla 82 produktów w ramach listy aptecznej (od 507,60 zł do 0,06 zł).
4. Dla 1 produktu (unikalnego kodu EAN) podwyższono urzędową cenę zbytu.
5. Dla 366 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 123,45 zł do 1 gr).
6. Dla 286 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 510,30 zł).
7. Dla 516 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 539,36 zł do 1 gr).
8. Dla 148 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 90 gr).
9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXIV obwieszczeniu nie znajdą się 23 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.

Zmiany na liście aptecznej
1. Minirin Melt (desmopressinum). Zmianie uległo wskazanie off-label: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego. Zmiana polega na skróceniu okresu wspomagająco-motywującego z trzech miesięcy do jednego miesiąca.

Zmiany w programach lekowych
1. Lek Imbruvica (ibrutinibum) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH