Projekt ws. zmian w wykazie świadczeń gwarantowanych

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   12-05-2017, 16:00

Projekt ws. zmian w wykazie świadczeń gwarantowanych MZ ws. zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Minister Zdrowia opublikował projekt znowelizowanego rozporządzenia ws. określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 148 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie dokonuje się zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. ws. określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu ws. zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt jest także konsekwencją zmian w wykazie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych wprowadzonych na mocy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31 stycznia 2017 r. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, jak również obwieszczenia Ministra Zdrowia z 26 kwietnia 2017 r. ws. wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Powyższe akty normatywne wprowadziły do wykazu świadczeń gwarantowanych nowe świadczenia, t.j.: perinatalną opiekę paliatywną oraz dwa programy lekowe – leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi oraz leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona.

Ponadto projekt rozporządzenia wprowadza szereg zmian o charakterze techniczno – porządkującym.

Zakłada się wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH