Przypomnienie o kończącym się okresie edukacyjnym

Z URZĘDU

Autor: Pomorsko-Kujawska OIA/rynekaptek.pl   03-11-2017, 08:42

Przypomnienie o kończącym się okresie edukacyjnym Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy przypomina o kończącym się kolejnym pięcioletnim okresie edukacyjnym - 01 styczeń 2013 – 31 grudzień 2017 - dla osób, które otrzymały prawo wykonywania zawodu farmaceuty w 2012 roku.

Zgodnie z zapisem § 4 rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, „zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lub kursów odbywanych w ramach specjalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2.

Natomiast przepisy § 7 ww. rozporządzenia brzmią m.in.: „ Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę aptekarską o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. ust. 6 Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem”.

Izba przypomina, że termin składania wniosków o przedłużenie okresu edukacyjnego 2013-2017 upływa z dniem 31 grudnia 2017 r.

Na stronie Izby dostępny jest wzór wniosku o przedłużenie okresu edukacyjnego wobec ww. okresu edukacyjnego.

Więcej: http://www.bydgoszcz.oia.org.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH