RCL wskazuje datę publikacji AdA

Z URZĘDU

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   18-05-2017, 08:17

RCL wskazuje datę publikacji AdA Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która wprowadza zasadę "apteka dla aptekarza", zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw najpóźniej do 25 maja br. - wynika ze stron Rządowego Centrum Legislacji.

Zmiany w prawie farmaceutycznym zakładają, że przepisy, które zaczną obowiązywać w 30 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, dotyczyć będą tylko nowych aptek.

Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki będzie miał farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Taki podmiot będzie mógł prowadzić maksymalnie cztery apteki.

Nowela zakłada, że przesłankami do wydania zezwolenia będzie co najmniej 3 tys. mieszkańców gminy przypadających na jedną aptekę i odległość 500 m od apteki już istniejącej. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy na dzień złożenia wniosku o zezwolenie, od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej apteki funkcjonującej, odległość wynosi w linii prostej co najmniej 1000 m lub apteka została nabyta od spadkobiercy w całości i jej adres pozostaje aktualny.

Od tej zasady będzie jeden wyjątek. Minister zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do leków, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficzno - odległościowych.

Do postępowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH