Rzecznik MŚP interweniuje. GIF popiera

Z URZĘDU

Autor: rzecznikmsp.gov.pl/ rynekaptek.pl   01-12-2020, 13:03

Rzecznik MŚP interweniuje. GIF popiera Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Główny Inspektor Farmaceutyczny w postępowaniu przy udziale Rzecznika MŚP uchylił decyzję odmawiającą przedsiębiorcy wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - informuje biuro Rzecznika.

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się przedsiębiorca z wnioskiem o interwencję w postępowaniu  w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Przedsiębiorca wnosił o zmianę zezwolenia poprzez zmianę nazwy apteki oraz zmianę siedziby. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach (WIF) odmówił zmiany zezwolenia.

Rzecznik MŚP wstąpił do postępowania odwoławczego i poparł stanowisko przedsiębiorcy. Rzecznik MŚP podniósł, że WIF błędnie zastosował przepisy ustawy prawo farmaceutyczne i w sytuacji gdy wnioskodawca nie wnosił o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, a jedynie wnosił o jego zmianę. Rzecznik MŚP wskazał, że działanie WIF naruszało art. 8 zdanie 1 ustawy prawo przedsiębiorców.

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) w wyniku rozpoznania odwołania przedsiębiorcy podzielił argumentację przedsiębiorcy i Rzecznika MŚP oraz uchylił zaskarżoną decyzję w całości oraz przekazał WIF sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wskazał na konieczność uzupełnienia braków postępowania dowodowego.

GIF podkreślił, że wniosek przedsiębiorcy dotyczył wyłącznie zmiany nazwy apteki oraz siedziby. Tymczasem WIF skupił się na ocenie wpływu dokonanych zmian udziałowców spółki na możliwość dokonania zmiany zezwolenia – innymi słowy WIF w ogóle nie rozpatrzył wniosku przedsiębiorcy.

Powyższa decyzja GIF jest prawidłowa i potwierdza, że działanie WIF pozostawało w oczywistej sprzeczności z podstawowymi zasadami prowadzenia postępowania administracyjnego (art. 7 KPA) oraz zasadami prawa przedsiębiorców (art. 8 i art. 12 Prawa Przedsiębiorców).

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH