Senackie poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty. Zestawienie wniosków

Z URZĘDU

Autor: Senat/ rynekaptek.pl   27-11-2020, 12:19

Senackie poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty. Zestawienie wniosków Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Senat opublikował sprawozdanie obradującej dzisiaj (27 listopada) komisji zdrowia, która rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 26 listopada 2020r. nad ustawą o zawodzie farmaceuty, z prośbą o przyjęcie wniosków.

Część poprawek ma charakter techniczny, część merytoryczny.

Posłowie proponują m.in. art. 83 w pkt 17w lit. b, ust. 2a i 2b nadać brzmienie:

2a. Jeżeli naruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczą uniemożliwiania przez podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej, właściwy organ może nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia uchybień w terminie organ może nakazać w drodze decyzji unieruchomienie hurtowni farmaceutycznej lub jej części, apteki lub punktu aptecznego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

2b. Decyzji, o której mowa w ust. 2a, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Zaś w art. 83 w pkt 13, w pkt 10 po wyrazie „aptekę” proponują dodać wyraz „uporczywie”.

Całość zmian w załączniku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH