Tak pracować będzie Rada Przejrzystości w czerwcu

Z URZĘDU

Autor: AOTMiT/ rynekaptek.pl   01-06-2017, 11:06

Tak pracować będzie Rada Przejrzystości w czerwcu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W czerwcu planowane są cztery spotkania ekspertów Rady Przejrzystości AOTMiT. Najbliższe już 5 czerwca. wtedy Rada oceni m.in. Prolastin w leczeniu substytucyjne dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1- proteinazy oraz rozedmą płuc.

5 czerwca członkowie Rady ocenią zasadność finansowania leku PROLASTIN (inhibitor alfa-1 proteinazy) w ramach programu lekowego leczenie substytucyjne dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1- proteinazy oraz rozedmą płuc (ICD-10 E88.0).

Ponadto przygotują opinię o projekcie programu polityki zdrowotnej ministra zdrowia współfinansowanej przez UE w ramach EFS: "Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020" oraz o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.

12 czerwca porządek obrad obejmuje przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku RoActemra (tocilizumab) w ramach programu lekowego "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10- M 05, M 06, M 08)".

Poza opiniowaniem programów samorządowych, Rada oceni też wnioski o objęciu refundacją leków zawierających substancje czynne:

- teriflunomidum,
- dimethylis fumaras,
- peginterferonum beta-1a

przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj. leczenie pacjentów w wieku od 12 lat.

19 czerwca Rada zaopiniuje wnioski:
- Trisenox (trójtlenek arsenu) do stosowania u pacjentów z nowozdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową;
- Imbruvica (ibrutynib) w leczeniu przewlekłej białaczki lomfocytowej;
- Acarizax (standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego) w wszystkich zarejestrowanych wskazaniach;
- Daclinza (daklataswir) w leczeniu przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową;
- Arzerra (ofatumumab) w ramach programu lekowego leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej;
- Keytruda (pembrolizumab) w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuc.

26 czerwca Rada oceni:
- Cosentyx (sekukinumab) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów oraz ciężkiej aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa;
- Opdio (niwolumab) w leczeniu opornej i nawracającej klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina;
- Xalkori (kryzotynib) w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH