Ubezpieczenie obejmowało OIOM, ale intensywną terapię kardiologiczną już nie

Z URZĘDU

Autor: UOKiK   14-07-2021, 11:03

Ubezpieczenie obejmowało OIOM, ale intensywną terapię kardiologiczną już nie Definicja wyłącza spod ochrony ubezpieczeniowej osoby, które doznały niespodziewanej zapaści zagrażającej życiu, ale zostały zakwalifikowane do leczenia bezpośrednio na oddziale specjalistycznym, z pominięciem pobytu na OIOM Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Pacjent miał wykupione ubezpieczenie m.in. na wypadek pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Znalazł się jednak na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. I zaczął się problem.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiła skarga na odmowę wypłaty świadczenia przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Konsument miał wykupione ubezpieczenie m.in. na wypadek pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).

Znalazł się jednak na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

 W skardze ubezpieczony opisał swój pobyt w szpitalu: "Dokładnie była to wydzielona sala intensywnej opieki kardiologicznej, wyposażona w specjalistyczny sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych, dla pacjentów pod opieką lekarzy specjalistów. (…) Dokumentacja, którą załączyłem, informuje, że przebywałem na takim Oddziale. Znajdowałem się pod stałą opieką specjalistów intensywnej terapii, zaś anestezjolodzy byli dostępni, zapewniali prawidłowość leczenia i ciągłość postępowania".

Wyłączenie z ubezpieczenia opieki na oddziale kardiologicznym, neurologicznym lub diabetologicznym

Tymczasem zgodnie z definicjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Compensa przewidywała wymóg, aby ubezpieczony pozostawał pod stałą opieką specjalistów anestezjologów i intensywnej terapii oraz nie przebywał na oddziale kardiologicznym, neurologicznym lub diabetologicznym.

- Takie definicje wyłączają spod ochrony ubezpieczeniowej osoby, które doznały niespodziewanej zapaści zagrażającej życiu, ale zostały zakwalifikowane do leczenia bezpośrednio na oddziale specjalistycznym, z pominięciem pobytu na OIOM – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Dodał: - Tymczasem coraz częściej przyjmowana procedura ratowania życia zakłada praktykę, zgodnie z którą pacjent, który np. wcześniej chorował na serce, w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia od razu kierowany jest na oddział kardiologiczny w szpitalu i poddawany tam intensywnej terapii kardiologicznej. Bardzo ważne jest zatem, aby pacjent jak najszybciej trafił w ręce specjalistów w danej dziedzinie, którzy mają wiedzę i odpowiedni sprzęt, aby uratować mu życie.

Będzie zmiana definicji OIOM

Prezes Urzędu odnotował nieprecyzyjną treść w obowiązujących w Compensie definicjach OIOM/OIT i zaapelował o ich zmianę. W uzgodnieniu z UOKiK Compensa przedstawiła nowe definicje, które nie narzucają już wymogu wyłącznego pozostawania w trakcie leczenia pod nadzorem specjalistów anestezjologów i intensywnej terapii ani nie wykluczają poddania ubezpieczonego intensywnej terapii na innych oddziałach, jak np. kardiologicznym, neurologicznym i diabetologicznym.

Spółka zmieni definicje zawarte w OWU najpóźniej do końca tego roku, a już teraz będzie rozpatrywać wnioski o wypłatę świadczeń zgodnie z nowym brzmieniem.

Compensa zobowiązała się również, że zawiadomi wszystkich ubezpieczonych, którym od 1 stycznia 2018 r. odmówiła wypłaty świadczeń ze względu na treść dotychczasowych definicji w powyżej wskazanym zakresie, że mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Trwa właśnie wysyłka korespondencji. Compensa rozpatrzy złożone wnioski do 13 września 2021 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH