Ukazał się jednolity tekst ustawy o publicznej służbie krwi

Z URZĘDU

Autor: Dziennik Ustaw/rynekaptek.pl   14-07-2017, 12:04

Ukazał się jednolity tekst ustawy o publicznej służbie krwi Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Marszałek Sejmu wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi. W ciągu 2 lat jednostki organizacyjne publicznej służby krwi są obowiązane utworzyć apteki szpitalne albo działy farmacji szpitalnej.

Do dnia utworzenia aptek szpitalnych albo działów farmacji szpitalnej, nie dłużej jednak niż do upływu terminu określonego w ust. 1, jednostki organizacyjne publicznej służby krwi wykonują zadanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na dotychczasowych zasadach.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1. art. 1 pkt 5 w zakresie art. 11 ustawy zmienianej w art. 1,
2. art. 2
– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Więcej: http://www.dziennikustaw.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH