URPL o zawartości Suplementu 10.3 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej

Z URZĘDU

Autor: URPL/ rynekaptek.pl   29-12-2020, 10:03

URPL o zawartości Suplementu 10.3 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Suplement 10.3 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziesiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w państwach stosujących Farmakopeę Europejską, w tym w RP, od dnia 1 stycznia 2021 roku - informuje URPL.

Prezes URPL przedstawił tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 10.3 do Farmakopei Europejskiej.

Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 10.3 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:*    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

**  – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w dziesiątym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 10.3,

I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,

II   – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

IV  – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule,

V   – oznacza monografię Ph. Eur. wycofaną z Farmakopei Europejskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH