Warszawska OIA ws. sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami

Z URZĘDU

Autor: OIA w Warszawie/rynekaptek.pl   20-04-2017, 11:22

Warszawska OIA ws. sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina o złożeniu rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Podmiot, który nie prowadzi ewidencji odpadów oraz nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 237a ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzenia i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2015 i 2016 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w myśl art. 238 ust. 1 -3 do czasu ogłoszenia przez Ministra właściwego do spraw środowiska informacji o dacie utworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami (WSO) na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów

Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Jak podkreśla Urząd, prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z obowiązku przekazania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

Dodaje, że zgodnie z art. 180 oraz 180a ustawy o odpadach –„kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym oraz nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.”

Więcej: http://www.warszawa.oia.org.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH