WIF: braki tlenu medycznego też należy zgłaszać do ZSMOPL

Z URZĘDU

Autor: LOIA/ rynekaptek.pl   24-11-2020, 09:31

WIF: braki tlenu medycznego też należy zgłaszać do ZSMOPL Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący raportowania braków produktów leczniczych stanowiących gazy medyczne.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku wynikającym z treści
art. 95a ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne: w przypadku, gdy podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej, nie może zapewnić dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych stosowanych w zakładzie leczniczym tego podmiotu leczniczego, kierownik apteki lub działu farmacji szpitalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym, za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tej dostępności.

Powyższy obowiązek dotyczy również produktu leczniczego w postaci tlenu medycznego lub innych gazów medycznych.

WIF przypomina, że przepisy przywołanej ustawy przewidują sankcje za uporczywe naruszanie przedmiotowego obowiązku.

"W związku z tym polecam natychmiastowe zweryfikowanie raportowania do ZSMOPL w tym zakresie przez wszystkie ww. placówki" - dodaje.

Więcej: https://www.loia.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH