WIF: braki tlenu medycznego też należy zgłaszać do ZSMOPL

Z URZĘDU

Autor: LOIA/ rynekaptek.pl   24-11-2020, 09:31

WIF: braki tlenu medycznego też należy zgłaszać do ZSMOPL Braki tlenu medycznego? Nalezy to zgłosic do ZSMOPL (fot. Pixabay)

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący raportowania braków produktów leczniczych stanowiących gazy medyczne.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku wynikającym z treści
art. 95a ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne: w przypadku, gdy podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej, nie może zapewnić dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych stosowanych w zakładzie leczniczym tego podmiotu leczniczego, kierownik apteki lub działu farmacji szpitalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym, za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tej dostępności.

Powyższy obowiązek dotyczy również produktu leczniczego w postaci tlenu medycznego lub innych gazów medycznych.

WIF przypomina, że przepisy przywołanej ustawy przewidują sankcje za uporczywe naruszanie przedmiotowego obowiązku.

"W związku z tym polecam natychmiastowe zweryfikowanie raportowania do ZSMOPL w tym zakresie przez wszystkie ww. placówki" - dodaje.

Więcej: https://www.loia.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH