WIF w sprawie szczepień w aptekach: właściciel ma opracować procedury

Z URZĘDU

Autor: WIF Katowice   29-06-2021, 17:01

WIF w sprawie szczepień w aptekach: właściciel ma opracować procedury Badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 i jego wykonanie ma być przeprowadzone przez farmaceutę posiadającego uprawnienia Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Szczegółowe kwestie związane z przeprowadzaniem w danej aptece szczepienia przeciwko COVID-19 ma określić podmiot prowadzący aptekę, a prawidłowe wykonanie ma zapewnić kierownik apteki.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wydał komunikat w sprawie przeprowadzania w aptekach ogólnodostępnych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

 Apteka ma opracować procedury wykonywania szczepień

W związku z wejściem w życie przepisu art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, przewidującego możliwość przeprowadzania w aptekach ogólnodostępnych szczepień ochronnych oraz trwającą kwalifikacją aptek ogólnodostępnych do udziału w Narodowym Programie Szczepień, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że w aptekach mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Szczegółowe kwestie związane z przeprowadzaniem w danej aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 (w tym lokalowe i techniczne oraz związane z postępowaniem z odpadami medycznymi) powinny być określone w opracowanych przez podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną procedurach, których prawidłowe wykonanie ma obowiązek zapewnić kierownik apteki ogólnodostępnej.

Badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania  szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 i jego wykonanie ma być  przeprowadzone przez farmaceutę posiadającego uprawnienia odpowiednio
do kwalifikacji lub do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Szczepienie na podstawie skierowania

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 będą przeprowadzane na podstawie skierowania.

Apteka ma korzystać z systemu informatycznego,  dedykowanego do rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek.

Rejestracja na szczepienie będzie dokonywana w systemie e-rejestracji po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego braku - numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu, za pośrednictwem IKP, usługodawcy wystawiającego skierowanie lub punktu szczepień – apteki ogólnodostępnej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH