Wiosenny nabór SUM na farmację apteczną

Z URZĘDU

Autor: OIA Katowice   07-05-2021, 19:02

Wiosenny nabór SUM na farmację apteczną Wnioski można składać do końca maja Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Trwa wiosenny nabór na specjalizację w dziedzinie farmacji aptecznej organizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

"W związku z zainteresowaniem farmaceutów procesem specjalizacyjnego doskonalenia zawodowego w dziedzinie farmacja apteczna planuje się przeprowadzić – w 2021 roku – wiosenny nabór na specjalizację" - informuje uczelnia.

W związku z ty, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przekaże do Urzędu Wojewódzkiego za Pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), informacje o wolnych miejscach specjalizacyjnych oraz kosztach szkolenia.

Wniosek należy złożyć do 31 maja 2021 r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od 1 do 30 czerwca 2021 r.

Kto może wnioskować

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;

2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);

3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotowy wniosek zawiera:

1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; nazwisko rodowe; miejsce i datę urodzenia; płeć;
2. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
4. obywatelstwo (obywatelstwa);
5. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
6. okres zatrudnienia w zawodzie;
7. posiadany stopień naukowy; liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;
3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK przez Farmaceutę, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH