Zespół określi grupy ryzyka i zasady dystrybucji szczepionek p/ COVID-19

Z URZĘDU

Autor: dziennikmz.mz.gov.pl/ rynekaptek.pl   20-11-2020, 08:01

Zespół określi grupy ryzyka i zasady dystrybucji szczepionek p/ COVID-19 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister zdrowia wydał zarządzenie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dystrybucji szczepionki przeciwko chorobie COVID-19. Kto wchodzi w jego skład?

Zadaniem Zespołu jest:
- opracowanie planu dystrybucji szczepionki przeciwko chorobie COVID-19 z wyszczególnieniem grup, do których szczepionka ta będzie dostarczana w poszczególnych etapach dystrybucji;

- określenie kryteriów wyszczególnienia grup ryzyka, do których szczepionka przeciwko chorobie COVID-19 będzie dostarczana bezpośrednio po zakupie;

- monitorowanie procesu realizacji szczepień na chorobę COVID-19 i dokonywanie korekt usprawniających działania wskazane w powyższych punkach.

Kto wchodzi w skład zespołu?

Przewodniczącym gremium jest wiceminister Anna Goławska, nadzorująca prace Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia. Jej zastępcą będzie dyrektor albo zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Członkowie:

- wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski oraz przedstawiciele różnych departamentów resortu zdrowia (bezpieczeństwa, lecznictwa, polityki lekowej i farmacji, prawnego, rozwoju kadr medycznych i zdrowia publicznego)

- konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
- przedstawiciel Agencji Rezerw Materiałowych,
- przedstawiciel Dyrektora Centrum e-Zdrowia,
- przedstawiciel Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
- przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
- przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
- przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
- przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
- przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- przewodniczący Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych.

Zarządzenie wchodzi w życie 20 listopada. Przewodniczący ma zwołać pierwsze posiedzenie Zespołu nie później, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wejścia w życie zarządzenia.

Więcej: http://dziennikmz.mz.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH