Zmiana w wykazie substancji czynnych dotycząca Oxycortu

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   20-03-2017, 15:50

Zmiana w wykazie substancji czynnych dotycząca Oxycortu Zmiana w wykazie substancji czynnych zawartych w lekach

Minister Zdrowia wydał znowelizowane rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.

Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych przez określenie prawidłowej drogi podania dla leku o nazwie Oxycort (Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni Acetas) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w rubryce o liczbie porządkowej 9.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu, drogę podania dla tego leku określono jako doustna a powinno być określone jako podanie na skórę.

Ponadto w tabeli załącznika nr 3 dodano liczbę porządkową 28 w brzmieniu: strzykawki do insuliny wraz z igłami. Zmiana ta ujednolici przepisy projektowanego rozporządzenia z przepisem § 9 ust. 1 pkt 1 lit b rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Biorąc pod uwagę niewielki zakres zmian oraz konieczność ochrony zdrowia obywateli przed niewłaściwym podaniem leku, skrócono okres vacatio legis i termin wejścia w życie rozporządzenia ustalono na dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH