Zmiana zarządzenia: chodzi o przetwarzanie danych osobowych

Z URZĘDU

Autor: NFZ/ rynekaptek.pl   16-11-2020, 11:36

Zmiana zarządzenia: chodzi o przetwarzanie danych osobowych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

NFZ opublikował znowelizowane zarządzenie prezesa Funduszu w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

Zmiana zarządzenia wynika z potrzeby aktualizacji we wzorze Oświadczenia będącym załącznikiem do wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Narodowym Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przedmiotowa zmiana uwarunkowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493), wprowadzającej zmiany w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z  2020 r. poz. 1398, z  późn. zm.) m.in. w zakresie kompetencji organów Narodowego Funduszu Zdrowia do zawierania umów na realizację recept.

Więcej: https://www.nfz.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH