Analitycy rynku: Co tam kryzys, branża farmaceutyczna trzyma się mocno...

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   25-11-2009, 07:14

Analitycy rynku: Co tam kryzys, branża farmaceutyczna trzyma się mocno...

Mimo ogólnoświatowego kryzysu, firmy farmaceutyczne działające na polskim rynku pozytywnie oceniły obecną sytuację w tym sektorze. – Dzieje się to pod prąd trendów ekonomicznych - zauważa Jerzy Toczyski, prezes GSK. - Rynek był atrakcyjny dla wszystkich jego uczestników, zarówno dla producentów leków innowacyjnych, jak i generycznych, na receptę oraz OTC.


Wydaje się bowiem, że podstawowym dzisiaj problemem firm jest otoczenie prawne i nietransparentna polityka lekowa państwa. Co czwarta firma farmaceutyczna skrytykowała w badaniu politykę refundacyjną. – Ta odgrywa dużą rolę zarówno w przypadku producentów leków generycznych i innowacyjnych – stwierdził Mariusz Strojny, z działu zarządzania wiedzą i badaniami klinicznymi KPMG.

Mimo że w w Polsce jest tendencja do promowania tańszych leków generycznych, zaś nowe leki innowacyjne są sporadycznie wpisywane na listę leków refundowanych, jednak brak częstej nowelizacji listy refundacyjnej jest barierą rozwoju dla obu sektorów.

Inne zarzuty to brak przejrzystych zasad tworzenia wykazów refundacyjnych i przekraczanie dozwolonego czasu na podjęcie decyzji o refundacji leku.

Onkologia przyszłością rynku
Dla prawie jednej trzeciej respondentów, czynnikiem stymulującym rozwój na polskim rynku byłoby wprowadzenie nowych produktów, jak również dywersyfikacja swojego portfolio o nowy rodzaj produktów, np. suplementów diety. Część firm wiąże swój sukces z objęciem ich leków refundacją.

Najciekawszą i najbardziej spodziewaną przez branżę kategorią nowych leków są preparaty stosowane w terapii nowotworów. Zdaniem ekspertów, rynek tych produktów będzie w następnych latach odnotowywał największą dymanikę sprzedaży. Na dalszych miejscach znajdują się leki immunomodulacyjne i związane z leczeniem układu sercowo-naczyniowego.

Respondenci wskazali także na leki związane z układem pokarmowym i metabolizmem oraz układem nerowowym.

W dobrej kondycji
Autorzy raportu zwracają uwagę, że dobra kondycja rynku farmaceutycznego przełożyła się na wyniki finansowe producentów leków w Polsce.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH