Apel o włączenie do dyżurów tylko aptek wyrażających na to zgodę

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ   15-07-2021, 10:33

Apel o włączenie do dyżurów tylko aptek wyrażających na to zgodę Rada Powiatu nie przeprowadziła żadnych badań dotyczących realnego zapotrzebowania na dyżury aptek - twierdzą aptekarze (fot. LJ)

Właściciele aptek wystosowali do Rady Powiatu Wadowickiego list otwarty. Chodzi o dyżury aptek. Rozważają złożenie w tej sprawie pozwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak informują, pod koniec grudnia 2020 roku, Rada Powiatu Wadowickiego wydała uchwałę „w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego” na 2021 rok.

Załącznik numer 2 tej uchwały dotyczy harmonogramu dyżurów aptek w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uwzględniono w nim 3 apteki leżące na terenie miasta oraz aptekę zlokalizowaną na terenie gminy - w Brodach. Czyli 4 apteki spośród 7. działających na terenie gminy (stan na 29.12.2020 r.).

Do dyżurów wytypowano niektóre apteki

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się takiemu stanowi rzeczy, kiedy tylko wybrane apteki obarcza się obowiązkiem pełnienia dyżurów nocnych. Jako aptekarze od lat pracujący dla miasta i gminy wiemy, że pacjenci w porze nocnej udają się po pomoc medyczną do lepiej przygotowanych, ich zdaniem, ośrodków, niż ten  w Kalwarii Zebrzydowskiej" - informują w liście. Dalej piszą:

"Nasza sytuacja pod tym względem nie różni się niczym od innych aptek na terenie gminy (Lanckorona, Przytkowice, Leńcze). Pacjenci udają się tam gdzie, ich zdaniem, na pewno dostaną odpowiednią pomoc i w tamtejszych aptekach realizują swoje potrzeby lekowe. Mowa tu o Wadowicach  i odległym o ponad 30 km Krakowie.

Takie nierówne traktowanie aptek jest sprzeczne z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców”. Art. 12 tej ustawy stanowi, że „Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania”.

Będzie pozew do WSA?

Wiemy, że kierownikom pozostałych aptek nawet nie zaproponowano rozmów w kwestii dyżurów. Trudno mówić o równym traktowaniu, jeśli obowiązek pełnienia dyżurów narzuca się tylko na połowę aptek w gminie.

W związku z tym rozważymy złożenie w tej sprawie pozwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

(...)Piszemy o naszych aptekach od lat obsługujących pacjentów na terenie miasta i gminy. W specyficznej podzięce, za nasz wkład w pomoc pacjentom, władze lokalne zupełnie nas zlekceważyły. Nie będziemy dalej o tym milczeć.

Z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego wynika że „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności”.

Rada Powiatu nie przeprowadziła żadnych badań dotyczących realnego zapotrzebowania na dyżury aptek. Przyzwyczajenia czy odczucia radnych w powyższej kwestii nie są dla niej miarodajnymi przesłankami. Z kolei aptekarze, co podkreślamy w niniejszym liście, doskonale znają problemy aptek, w tym także znikome zapotrzebowanie na niewykonalne i kosztowne dyżury.

Dyżury tylko dla chętnych

Pragniemy zwrócić uwagę, że za organizację ochrony zdrowia na terenie powiatu odpowiadają władze powiatu, a nie apteki lub aptekarze, kierownicy lub pracownicy.

(...) Zgodnie z obowiązującym prawem, dyżury może pełnić jedynie magister farmacji. Nie ma nas tak wielu, żeby zapewnić obecność magistra w aptece w dzień i w nocy, i w dni wolne od pracy. Wg resortu zdrowia, na statystyczną polską aptekę przypada zaledwie 1,78 magistra farmacji, z czego 83 % to kobiety.

Nie możemy pracować non stop. Mając do wyboru pracę w dzień lub w nocy, wybieramy pracę w dzień, bo wtedy pacjenci przychodzą do aptek. Natomiast na dyżurach pojawiają się pojedyncze osoby po asortyment nie będący produktami leczniczymi. Są to prezerwatywy, pojemniki na mocz lub testy ciążowe. Recepty są rzadkością. Warto podkreślić i przypomnieć, że w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia pacjenci z definicji nie korzystają z aptek, tylko z SOR-u lub pogotowia ratunkowego, gdzie otrzymują potrzebne leki.

Praca non stop byłaby zagrożeniem zdrowia lub życia, pacjentów lub aptekarzy. Wynikająca z przemęczenia pomyłka, w naszej pracy może mieć tragiczne skutki.

(...) Apelujemy o zmianę uchwały dotyczącej dyżurów aptek w 2021 r. i włączenia do jego harmonogramu tylko aptek wyrażających na to zgodę.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH