Apel: patrzmy na wymóg zatrudniania farmaceutów przez pryzmat rozwoju szpitali

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: OIA Katowice/ rynekaptek.pl   04-03-2021, 14:21

Apel: patrzmy na wymóg zatrudniania farmaceutów przez pryzmat rozwoju szpitali Od 16 kwietnia br. szpitale będą musiały zwiększyć liczbę zatrudnianych farmaceutów szpitalnych Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Od 16 kwietnia br. szpitale będą zobligowane do zwiększenia zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji. - Zmiany te mogą przynieść szpitalom i ich pacjentom szereg korzyści - przekonują sami zainteresowani.

Farmaceuci szpitalni apelują do dyrektorów szpitali i innych placówek ochrony zdrowia województwa śląskiego w sprawie zmian w szpitalach w związku z wejściem ustawy o zawodzie farmaceuty.

"Już od kwietnia, wszystkie polskie szpitale czeka szereg istotnych zmian w obszarze farmacji szpitalnej. Dotyczą one większego udziału farmaceutów w procesie farmakoterapii i gospodarki lekowej, świadczenia usług farmaceutycznych, w tym usługi farmacji klinicznej oraz dostosowania liczby farmaceutów szpitalnych do rzeczywistych potrzeb placówek w oparciu o liczbę łóżek" - przypomina dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk, wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej i przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych ŚIA.

16 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, która m.in. określa minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji. W pierwszym przypadku, na każde 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych musi przypadać jeden farmaceuta, w działach farmacji szpitalnej, na każde 50 łóżek.

"Zmiany te mogą przynieść szpitalom i ich pacjentom szereg korzyści. Poprzez zwiększenie wsparcia farmaceutycznego leczenie może być skuteczniejsze, bezpieczniejsze i tańsze. Jednak aby do tego doszło, konieczne jest stworzenie farmaceutom warunków do pełnego wykorzystania ich wiedzy i kompetencji" - ocenia dr Kaczmarczyk.

Na kluczową rolę farmaceutów szpitalnych w gospodarce i logistyce lekowej wskazuje nie tylko prawo farmaceutyczne, ale także standardy akredytacyjne oraz wyniki kontroli NIK z 2018 roku "Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej", w której ocenie ogólnej wykazano, że żadna z kontrolowanych 24 placówek nie prowadziła działalności w sposób zapewniający bezpieczeństwo farmakoterapii we wszystkich kontrolowanych obszarach.

Jako przyczynę tego stanu rzeczy NIK wskazuje m.in. niewystarczający zasób kadrowy komórek realizujących usługi farmaceutyczne w szpitalach.

Dzięki zwiększeniu liczby farmaceutów w szpitalach i jednoczesnej reorganizacji ich zadań, możliwe jest zwiększenie zakresu działań komitetów terapeutycznych, zespołów ds. antybiotykoterapii, zespołów ds. leczenia żywieniowego etc.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH