Apel: patrzmy na wymóg zatrudniania farmaceutów przez pryzmat rozwoju szpitali

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: OIA Katowice/ rynekaptek.pl   04-03-2021, 14:21

Apel: patrzmy na wymóg zatrudniania farmaceutów przez pryzmat rozwoju szpitali Od 16 kwietnia br. szpitale będą musiały zwiększyć liczbę zatrudnianych farmaceutów szpitalnych (fot. Pixbay)

Od 16 kwietnia br. szpitale będą zobligowane do zwiększenia zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji. - Zmiany te mogą przynieść szpitalom i ich pacjentom szereg korzyści - przekonują sami zainteresowani.

Farmaceuci szpitalni apelują do dyrektorów szpitali i innych placówek ochrony zdrowia województwa śląskiego w sprawie zmian w szpitalach w związku z wejściem ustawy o zawodzie farmaceuty.

"Już od kwietnia, wszystkie polskie szpitale czeka szereg istotnych zmian w obszarze farmacji szpitalnej. Dotyczą one większego udziału farmaceutów w procesie farmakoterapii i gospodarki lekowej, świadczenia usług farmaceutycznych, w tym usługi farmacji klinicznej oraz dostosowania liczby farmaceutów szpitalnych do rzeczywistych potrzeb placówek w oparciu o liczbę łóżek" - przypomina dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk, wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej i przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych ŚIA.

16 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, która m.in. określa minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji. W pierwszym przypadku, na każde 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych musi przypadać jeden farmaceuta, w działach farmacji szpitalnej, na każde 50 łóżek.

"Zmiany te mogą przynieść szpitalom i ich pacjentom szereg korzyści. Poprzez zwiększenie wsparcia farmaceutycznego leczenie może być skuteczniejsze, bezpieczniejsze i tańsze. Jednak aby do tego doszło, konieczne jest stworzenie farmaceutom warunków do pełnego wykorzystania ich wiedzy i kompetencji" - ocenia dr Kaczmarczyk.

Na kluczową rolę farmaceutów szpitalnych w gospodarce i logistyce lekowej wskazuje nie tylko prawo farmaceutyczne, ale także standardy akredytacyjne oraz wyniki kontroli NIK z 2018 roku "Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej", w której ocenie ogólnej wykazano, że żadna z kontrolowanych 24 placówek nie prowadziła działalności w sposób zapewniający bezpieczeństwo farmakoterapii we wszystkich kontrolowanych obszarach.

Jako przyczynę tego stanu rzeczy NIK wskazuje m.in. niewystarczający zasób kadrowy komórek realizujących usługi farmaceutyczne w szpitalach.

Dzięki zwiększeniu liczby farmaceutów w szpitalach i jednoczesnej reorganizacji ich zadań, możliwe jest zwiększenie zakresu działań komitetów terapeutycznych, zespołów ds. antybiotykoterapii, zespołów ds. leczenia żywieniowego etc.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH