Apteka zastosowała inną marżę detaliczną niż wynikająca z ustawy

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NFZ/ rynekaptek.pl   08-03-2021, 09:02

Apteka zastosowała inną marżę detaliczną niż wynikająca z ustawy Kontrole w aptekach: dużo uchybień i nieprawidłowości (fot. LJ)

Kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia podsumowali wyniki kontroli aptek w czwartym kwartale 2020 roku. Na 102 placówki, tylko siedem pracowało tak, że nie wzbudziło to żadnych wątpliwości urzędników. W pozostałych stwierdzono nieprawidłowości.

W IV kwartale 2020 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 102 postępowania kontrolne w aptekach. W 7 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji  recept refundowanych.

29 kontroli z negatywną oceną
Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (29 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (66 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie danych niezbędnych do realizacji recept na leki refundowane dotyczących pacjenta,  osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków  oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki.

W tej grupie nieprawidłowości były m.in: wydanie leku przez osoby nieuprawnione, wydanie większej ilości leku, niż wynika ze sposobu dawkowania w sytuacji, gdy nie określono wielkości opakowania, wydanie więcej niż dwóch najmniejszych refundowanych opakowań w sytuacji, gdy nie  wpisano ilości leku lub wpisano błędne dawkowanie.

W aptece nie było druków recepty
Ponadto: wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, w ilości przekraczającej 120-dniową kurację, wydanie leku na zniżkę przy odpłatności 100% na recepcie, a także realizacja recepty na lek recepturowy po dacie ważności oraz wydanie zamiennika refundowanego za lek spoza wykazu leków refundowanych.

Część aptek dokonała nieprawidłowego otaksowania recepty i przekazywała dane niezgodne ze stanem faktycznym (m.in.: daty wystawienia recepty, danych miejsca wystawienia recepty, numerów recept, ilości składnika recepturowego, identyfikatora OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, uprawnień dodatkowych, daty realizacji "od dnia”, kodu EAN/GTIN składnika, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S”, „DN”, osoby realizującej receptę, treść adnotacji na recepcie wskazywała na inną osobę realizującą receptę niż sprawozdana.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH