Apteki rodzinne - czy perły odejdą do lamusa?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Poradnik Aptekarski   28-10-2009, 05:05

Apteki rodzinne - czy perły odejdą do lamusa? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rok 2025. Obrót lekami w Polsce kontrolują trzy koncerny. Posiadają one 90 procent sieci aptek w kraju. W Warszawie upada ostatnia mała apteka rodzinna. Czy ten scenariusz ma szansę się urzeczywistnić? I czy powinien?

Pewien aptekarz opowiedział niedawno o swym wrażeniu, jakby ktoś usilnie, z każdej możliwej strony przekonywał go i całe społeczeństwo, że apteka rodzinna nie jest nikomu potrzebna, że nie jest elementem misji ochrony zdrowia, że nieuchronną koleją rzeczy w obrocie farmaceutykami jest handel sieciowy. By przyjrzeć się bliżej temu problemowi rozpoczynamy od zdefiniowania apteki rodzinnej w sposób uwzględniający również aktualną specyfikę społeczną i demograficzną. Apteka rodzinna będzie w tym ujęciu posiadała następujące cechy: jest prowadzona przez indywidualnego właściciela, farmaceutę, aktywnie uczestniczącego w życiu apteki, poczuwającego się do tradycyjnie rozumianej misji zawodowej, to znaczy bycia odpowiedzialną częścią służby ochrony zdrowia. Apteka taka ma względnie stałą grupę klientów, często okolicznych mieszkańców, którzy traktują ją z zaufaniem, tym bardziej, że jest dla nich nie tylko miejscem zakupu, ale także uzyskania porady dotyczącej sprawy najważniejszej - zdrowia. Takie apteki wciąż istnieją i wciąż jest ich sporo. Czy to samo będziemy mogli powiedzieć za 15 lat?

Casus AstraZeneca

W kwietniu AstraZeneca Polska Sp. z o.o. wprowadziła nowy model dystrybucji leków - System Sprzedaży Bezpośredniej. Wielu innych dużych producentów leków zapowiedziało już chęć wprowadzenia podobnych rozwiązań. Farmaceuci podnieśli głos sprzeciwu. System sprzedaży leków jest niezgodny z prawem. Za podstawę prawną sprzeciwu wobec systemu dystrybucji AstraZeneca przyjmuje się następujące akty prawne: art. 24 ust. 3c ustawy Prawo farmaceutyczne, art. 63c ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH