BCC. Dystrybucja – jak częste będą mogły być dostawy szczepionek?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: BCC/ rynekaptek.pl   16-12-2020, 09:32

BCC. Dystrybucja – jak częste będą mogły być dostawy szczepionek? BCC przygotowała swoje uwagi do projektu Narodowego Programu Szczepień (fot. BCC)

Pełna ochrona pojawia się 7 dni po drugim szczepieniu – czy podczas pierwszej wizyty należy
rezerwować termin drugiej i co w przypadku niestawienia się pacjenta na drugie szczepienie? Jak długo można uznać ważność pierwszej dawki, jeśli w ogóle można o tym mówić? - pyta BCC.

11. Czy w przypadku niewykonania takich testów i wystąpienia zakażenia bezpośrednio po szczepieniu (np. w przeciągu tygodnia) nie będzie to powodem do ewentualnych roszczeń?

12. W przypadku zespołów wyjazdowych – ile dawek szczepionki można jednorazowo pobrać? Czy
dysponując jedynie standardowym pojemnikiem do przechowywania szczepionek na czas krótkiego
transportu, nie będzie to w znaczący sposób ograniczać możliwości takich zespołów?

13. Autorzy strategii pomijają ważny fakt populacji alergików, którzy mogą w sposób szczególny
zareagować na szczepienie.

14. Brak charakterystyki produktu leczniczego (CHPL) poszczególnych szczepionek

15. Brak opisu, w jaki sposób poszczególni świadczeniodawcy wykonujący szczepienia będą
zabezpieczeni w razie konieczności przechowywania puli szczepionki po upływie 5 dni. Czy rola
dystrybutora (hurtowni farmaceutycznej) będzie kończyła się w momencie dostarczenia szczepionki, czy np. gdy poradnia nie daje rady wyszczepić w ciągu 5 dni roboczych (1 tydzień) 180 osób przejmie
pieczę nad szczepionkami.

16. Jedna osoba nie zakwalifikuje przy obecnych wymogach 36 osób dziennie w ciągu 10 godzin pracy poradni POZ. Żadna z poradni POZ nie ma dyspozycyjnych lekarzy ani pielęgniarek środowiskowych, których może całkowicie oddelegować wyłącznie do szczepień ochronnych przeciw COVID 19.

17. System nie przewiduje w ogóle możliwości kwalifikacji do szczepienia przez lekarza własnego
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), u którego pacjent złożył deklarację, lub specjalisty
leczącego (szczególnie ważne u pacjentów ze złożonymi problemami zdrowotnymi, którzy leczą się
stale u specjalisty) – poza jednostką, która nie przystąpiła do programu.

18. System nie przewiduje przeprowadzenia szczepień „branżowych” np. wśród pracowników
określonych sektorów (niemedycznych, ale newralgicznych, lub wyłączonych jak np. placówki
kultury, handlowe).

19. Kto ma odnieść się do niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) – lekarz prowadzący (rodzimy POZ) czy jednostka realizująca program szczepień?

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH