Będzie kształcenie absolwentów nowego zawodu do pracy w aptekach

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm, LJ/ rynekaptek.pl   04-05-2017, 09:32

Będzie kształcenie absolwentów nowego zawodu do pracy w aptekach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W resorcie zdrowia rozważane jest wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu przygotowującego absolwenta do pracy w aptekach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych i w przemyśle farmaceutycznym.

- Zgodnie z przepisami prawa oświatowego Minister Edukacji Narodowej może wprowadzić nowy zawód do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jak i wykreślić zawód z klasyfikacji wyłącznie na wniosek ministra właściwego dla danego zawodu, który dokonuje oceny uzasadnienia wprowadzenia (wykreślenia) zawodu do klasyfikacji (kształcenia w określonym typie i rodzaju szkoły) z punktu widzenia potrzeb danej branży czy gałęzi gospodarki oraz wymagań kwalifikacyjnych określonych w przepisach regulujących funkcjonowanie danego obszaru - przypomina Marzena Machałek z MEN, w odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą wygaszania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny.

W przypadku zawodu technik farmaceutyczny ministrem właściwym jest Minister Zdrowia, który w 2014 r. zawnioskował o zaprzestanie kształcenia w tym zawodzie, dlatego też w 2014 r. Minister Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia wprowadził do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przepisy stanowiące, że ostatnia rekrutacja kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny odbędzie się w roku szkolnym 2017/2018, a kształcenie w tym zawodzie będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia.

W związku ze zmianą przepisów oświatowych oraz wejściem w życie ustawy Prawo oświatowe, która w art. 46 ust. 1 zawiera upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, koniecznym stało się opublikowanie nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w którym powtórzony został przepis dotyczący wygaszenia kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny.

Projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej 22 grudnia 2016 r. Po zakończeniu procesu uzgodnień i konsultacji publicznych powyższe rozporządzenie zostało podpisane 13 marca 2017 roku.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH