Będzie opłata za wydanie leku OTC w aptece? Są takie plany

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ   06-04-2021, 11:45

Będzie opłata za wydanie leku OTC w aptece? Są takie plany Za część świadczeń w ramach opieki farmaceutycznej będzie płacił pacjent Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Rekomenduje się wprowadzenie opłaty lekowej pobieranej od cen każdego sprzedanego opakowania leku bez recepty.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokument "Raport opieka farmaceutyczna".

Jest efektem pracy Zespołu ds. opieki farmaceutycznej złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego.

Zespół wskazał wraz z kompleksową analizą wdrożenia siedem wybranych usług farmaceutycznych, które zdaniem Zespołu pozwolą na usprawnienie polityki zdrowotnej państwa oraz poprawę dostępu do racjonalnej farmakoterapii.

Wzrost rentowności aptek
Raport podaje również źródła finansowania usług świadczonych w ramach opieki farmaceutycznej. Preferowanym sposobem finansowania opieki farmaceutycznej jest finansowanie ze środków publicznych. 

Ma to związek z preferencjami społecznymi. W większości krajów państwo finansuje lub współfinansuje  opiekę farmaceutyczną. Wprowadzenie refundowanych świadczeń usług opieki farmaceutycznej jest również kluczowe dla zwiększenia rentowności aptek.

Zgodnie z założeniami, finansowanie ze środków publicznych czynności opieki farmaceutycznej powinno być kierowane do grup pacjentów najbardziej obciążonych farmakoterapią, np. z powodu wielolekowości lub szczególnie zagrożonych konsekwencjami niewłaściwego postępowania terapeutycznego lub brak nadzoru nad leczeniem.

Z budżetu NFZ i kieszeni pacjenta
Ale część świadczeń, takich jak Program Drobne Porady, szczepienia i kontynuacja recept, jest aktualnie finansowana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, tzn. lekarze i pielęgniarki konsultują pacjentów z drobnymi dolegliwościami, wykonują szczepienia, wystawiają recepty niezbędne do kontynuacji leczenia.

Ewolucja kompetencji farmaceutów w tych obszarach, uzyskana dzięki finansowaniu ze środków publicznych, wyzwoliłaby również potencjał innych zawodów medycznych. Z tego powodu należy rozważyć możliwe opcje finansowania opieki farmaceutycznej:

- całkowitego finansowania usług z budżetu NFZ,
- współpłacenia przez pacjenta za usługi opieki farmaceutycznej,
- całkowitego pokrywania kosztów świadczeń opieki farmaceutycznej przez pacjenta.

Opłata minimalizuje ryzyko farmaceuty
Opieka farmaceutyczna powinna być finansowana w modelu płacenia za usługę (FFS, ang. fee-for-service). Przy określaniu ceny za poszczególne usługi opieki farmaceutycznej należy wziąć pod uwagę jakość proponowanych czynności opieki farmaceutycznej, które będą świadczone przez farmaceutów po certyfikowanym szkoleniu podyplomowym, oraz czasochłonność konsultacji farmaceutycznych.

Usługi opieki farmaceutycznej to wieloetapowe procesy, obarczone ryzykiem rezygnacji pacjenta z dalszego wykonywania świadczenia. Jednak farmaceuta otrzyma finansowanie z budżetu NFZ tylko gdy usługa będzie uznana za kompletną. Tymczasem doświadczenia polskich programów pilotażowych i badań naukowych pokazują, jak trudne jest utrzymanie pacjenta w procesie świadczenia opieki farmaceutycznej.

Tym samym, farmaceuci i właściciele aptek, będą brać na siebie ryzyko nieotrzymania wynagrodzenia, za niezakończone we właściwy sposób świadczenia. Dlatego w celu zwiększenia puli środków przeznaczonych na usługi opieki farmaceutycznej rekomenduje się wprowadzenie opłaty lekowej pobieranej od cen każdego sprzedanego opakowania leku bez recepty.

Opłata zmniejszy polipragmazję?
Uzyskane w ten sposób środki powinny zostać przeznaczone w postaci funduszu celowego na dodatkowe finansowanie świadczenia usług opieki farmaceutycznej.

Na podstawie danych uzyskanych ze Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych, określono możliwą wartość uzyskanego dofinansowania. Dodatkowym planowanym efektem wprowadzenia opłaty lekowej mogłoby być ograniczenie zjawiska polipragmazji. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH