Będzie wsparcie podatkowe na dostosowanie aptek do OF

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ   07-04-2021, 12:02

Będzie wsparcie podatkowe na dostosowanie aptek do OF Pieniądze Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Planowane jest wprowadzenie podwójnego odliczenia od podatku kosztów prac związanych z modernizacją i doposażeniem aptek w zakresie związanym z tworzeniem gabinetów i stanowisk opieki farmaceutycznej.

Świadczenie opieki farmaceutycznej przez apteki nie jest obowiązkowe, ze względu na ciężar finansowy, logistyczny i konieczność posiadania personelu o odpowiednich kwalifikacjach.

Z uwagi na potrzebę upowszechnienia świadczeń opieki farmaceutycznej, warto zastosować zachęty do podjęcia trudu dostosowania się do wymogów realizacji świadczeń. Zaleca się umożliwienie podwójnego odliczenia od podatku  kosztów prac związanych z modernizacją i doposażeniem aptek w zakresie związanym z tworzeniem gabinetów i stanowisk opieki farmaceutycznej, a także infrastruktury niezbędnej do wykonywania szczepień.

Podobne wsparcie apteki otrzymały w celu zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z wprowadzeniem e-recept.

Programy pilotażowe wymagają finansowania
Eksperci opracowujący Raport "Opieka farmaceutyczna" wskazują też na konieczność zapewnienia finansowania programów pilotażowych.

Trzy programy pilotażowe zaproponowane w niniejszym Raporcie (Przegląd Lekowy, Usługa Nowy Lek, szczepienia w aptekach) wymagają finansowania ze środków publicznych.

Dla każdego z programów ustalono populację, której może on dotyczyć, a dodatkowo wskazano liczbę pacjentów (około 2 400 pacjentów w przypadku Przeglądu Lekowego i Usługi Nowy Lek), którzy powinni wziąć udział w programie,  aby móc ocenić efektywność organizacyjną aptek i farmaceutów oraz efektywność świadczeń opieki farmaceutycznej.

Opieka farmaceutyczna możliwa też zdalnie
Podstawową formą świadczenia usług opieki farmaceutycznej jest bezpośredni kontakt farmaceuty i pacjenta w miejscu świadczenia (apteka, gabinet), niemniej jednak cześć z nich i niektóre elementy czynności opieki farmaceutycznej mogą być realizowane w ramach teleporad.

Ze względu na potrzebę określenia poziomu zrozumienia przez pacjenta informacji przekazywanych podczas konsultacji zaleca się, aby co najmniej pierwsza konsultacja z danym pacjentem była wykonywana osobiście, a kolejna może być wykonana zdalnie, po potwierdzeniu, że pacjent jest w stanie zrozumieć przekazywane porady i rekomendacje.

Ze względu na specyfikę przeglądu lekowego i bardzo szeroki zakres wykonywanych czynności, zaleca się, aby wstępna wizyta i przekazanie rekomendacji pacjentowi odbyło się podczas osobistych spotkań z farmaceutą.

Teleporada jest idealną formą sprawdzenia przebiegu terapii, już po jej rozpoczęciu. W celu wyeliminowania nadużyć konieczne jest określenie populacji pacjentów, którym będzie można udzielać teleporad.

Rekomendowanym modelem jest stworzenie kryteriów jednoznacznie kwalifikujących pacjentów do skorzystania z teleporady oraz procedury potwierdzania przynależności do tej grupy na podstawie danych zawartych w IKP uzyskanych od NFZ lub odpowiedniego zaświadczenia przedstawionego
przez pacjenta.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH