Będzie zmiana zasad łączenia funkcji kierownika apteki?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   14-11-2016, 09:31

Będzie zmiana zasad łączenia funkcji kierownika apteki? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Obecnie w MZ analizowane są konsekwencje szerszego niż dotychczas zakazu równoczesnego wykonywania zawodu farmaceuty i innych zawodów medycznych oraz szczegółowe zasady łączenia funkcji kierownika apteki - informuje Krzysztof Łanda.

- Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektami najistotniejszych ustaw kształtujących rynek farmaceutyczny w tym projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Jednocześnie przy Ministrze Zdrowia działa zespół mający na celu stworzenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty oraz samorządzie aptekarskim - przypomina wiceminister zdrowia, Krzysztof Łanda.

Proponowane zmiany przepisów prawnych mają na celu wzmocnienie roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia, a także wprowadzenie rozwiązań pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie na rynku aptek, w tym aptek należących do pojedynczych farmaceutów, jako placówek ochrony zdrowia publicznego.

Opracowywane zmiany związane z rolą farmaceuty w systemie skupiają się na precyzyjnym zdefiniowaniu pojęcia „wykonywania zawodu farmaceuty”, wskazaniu kto może zawód farmaceuty wykonywać, określeniu dozwolonych form wykonywania zawodu farmaceuty oraz zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

- Analizowane są konsekwencje szerszego niż dotychczas zakazu równoczesnego wykonywania zawodu farmaceuty i innych zawodów medycznych, szczegółowe zasady łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej i punktów aptecznych. Resort pracuje też nad zupełnie nową regulacją zasad odpowiedzialności zawodowej farmaceutów - dodaje.

Jak ocenia, podejmując działania w kierunku ochrony rodzinnych aptek analizowane są wszystkie przyczyny obecnie bardzo trudnej sytuacji na rynku aptek, która skutkuje również utrudnionym dostępem do leków dla pacjentów.

- Jednym ze zdiagnozowanych problemów są trudności w ustaleniu pełnej struktury własnościowej poszczególnych podmiotów prowadzących sieci aptek. Zarówno w przypadku uzyskiwania nowego zezwolenia, jak i w sytuacji przejmowania sieci aptek przez inny podmiot, nie ma obowiązku ujawniania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi, ani przed organami izb aptekarskich, zależności kapitałowych i osobowych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH