Braki kadrowe, braki szczepionek i strzykawek

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: ECDC   08-04-2021, 10:45

Braki kadrowe, braki szczepionek i strzykawek Prawie każdy kraj w UE ma jakiś problem z programem szczepień przeciw covid-19 Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

W niektórych państwach UE problemem okazał się deficyt strzykawek i igieł potrzebnych do pobrania dodatkowych dawek z fiolek (np. szósta dawka z 5-dawkowej fiolki Comirnaty).

Pod koniec marca br. Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało raport podsumowujący działania państw europejskich w związku z programami szczepień przeciw covid-19. Oparty jest na informacjach z 28 państw UE/EEA (Bułgaria i Słowenia nie udzieliły informacji).

Całość dokumentu w załączniku.

Popyt większy niż podaż
Większość krajów (96%) zgłosiła wyzwania związane z nieprzewidywalnymi i często zmienianymi przez producentów terminami dostaw oraz mniejszą podaż szczepionek niż przewidywano i planowano. To wpływa na planowanie i skuteczność wprowadzenia szczepień.

To wpływa też na logistykę. Prawie połowa krajów, które udzieliły odpowiedzi  miała problem z efektywnym wykorzystaniem otwartych fiolek szczepionki. W celu unikania marnowania dawek w siedmiu krajach wprowadzono możliwość szczepienia osób z list rezerwowych - są to osoby chętne spoza grup priorytetowych (Belgia, Łotwa, Lichtenstein, Holandia, Portugalia,
Słowacja, Szwecja).

Przykładowo w Holandii na początku akcji szczepień podawano pozostałe dawki pracownikom opieki zdrowotnej po zakończeniu każdej sesji szczepień.

Nie ma komu szczepić
Problem braku personelu medycznego do wykonywania szczepień dotyczy nie tylko Polski. W sumie 6 państw zgłosiło braki kadrowe w zakresie podawania szczepionek.

Jednym z rozwiązań, które wdrożyły niektóre państwa, było przeszkolenie dodatkowe go personelu i rozszerzenie grupy osób mogących szczepić. Tak stało się m.in. w Polsce, gdzie sięgnięto po farmaceutów, diagnostów i fizjoterapeutów.

Innym problemem okazał się deficyt sprzętu potrzebnego do szczepień. Zgłosiło go aż dziesięć państw. Najczęściej brak dotyczył strzykawek i igieł potrzebnych do pobrania dodatkowych dawek z fiolek (np. szósta dawka z 5-dawkowej fiolki Comirnaty).

Siedem krajów stanęło przed wyzwaniami związanymi z dotarciem do pewnych grup populacji w celu zaszczepienia, przede wszystkim osób mieszkających na obszarach wiejskich lub takich, które mają trudności z opuszczeniem swoich domów.

Dezinformacja
Problemem dla większości państw było też rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o szczepionkach.

By zapobiec negatywnym skutkom informacji o niektórych preparatach, na Litwie prezydent oraz członkowie rządu i parlamentu zostali zaszczepieni przez kamerami, aby zwiększyć zaufanie opinii publicznej do szczepionki AstraZeneca.

Dziesięć państw, w tym Polska, zgłosiły problemy z tworzenie systemów planowania indywidualnych terminów szczepień i komunikowania ich z niektórymi grupami. Chodziło przede wszystkim o osoby starsze, które mogły mieć problem z posługiwaniem się urządzeniami cyfrowymi.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH