Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej nie odpuści aptekom uchylającym się od dyżurów

FINANSE I ZARZĄDZANIE

www.rynekzdrowia.pl

Autor: Katarzyna Gubała   13-04-2021, 08:10

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej nie odpuści aptekom uchylającym się od dyżurów Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty po raz kolejny interweniuje w sprawie prawidłowego funkcjonowania aptek na terenie gminy. Fot. LJ

Augustyn Ormanty, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej po raz kolejny interweniuje w sprawie funkcjonowania aptek na terenie oraz na rzecz uruchomienia nowej apteki przy ul. Krakowskiej.

  • Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej chce kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w aptekach w gminie
  • 7 kwietnia br. na terenie gminy przeprowadzono kontrolę pod kątem funkcjonowania aptek w gminie Kalwaria Zebrzydowska
  • Wizja wykazała, że apteki nie stosują się do ustaleń harmonogramu dyżurów na rok 2021

W związku z licznymi skargami mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska dotyczącymi trudności w zaopatrzeniu w niezbędne artykuły medyczne, 9 kwietnia 2021 r. burmistrz skierował do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o pilne przeprowadzenie kontroli  w aptekach, które uchylają się od pełnienia nocnych i świątecznych dyżurów - informuje Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Burmistrz podkreśla, że obowiązek pełnienia dyżurów  przez apteki wynika   z uchwały Rady Powiatu Wadowickiego w sprawie ustalenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Apteki ogólnodostępne mają bezwzględny obowiązek pełnienia dyżurów w określonym przez uchwałę rady powiatu terminie. Nie przestrzeganie przez apteki uchwały rady powiatu dotyczącej rozkładu godzin jej pracy i ustalonych dyżurów, stanowi niezastosowanie się do aktu prawa miejscowego, a przedsiębiorca otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki zostaje zobligowany do przestrzegania przepisów prawa.

Zgodnie z art. 94 ust.2 Prawo Farmaceutyczne Rada Powiatu posiada wyłączną kompetencję do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. Z uwagi na charakter świadczonych usług przez apteki, godziny ich pracy powinny być dostosowane do potrzeb ludności i zapewniać dostępność również w porze nocnej, niedziele,  święta i inne dni wolne od pracy - przypomina UM Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kontrola czasu pracy aptek

W dniu 7 kwietnia br. na terenie gminy przeprowadzono kontrolę pod kątem funkcjonowania aptek. Sprawdzono czas pracy pod kątem dostępności dla mieszkańców, szczególnie w dni wolne od pracy, niedziele i święta aptek ogólnodostępnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska następujących aptek:  Apteka S.C  przy ul. Targowej, Apteka Krakowska  przy ul. Krakowskiej, Apteka „Twoja Apteka'' przy al. Jana Pawła II i Apteka „Nad Cedronem'' w Brodach.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH