Canpol wyjaśnia sytuację ze smoczkami

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Canpol/ rynekaptek.pl   23-11-2017, 12:06

Canpol wyjaśnia sytuację ze smoczkami Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Oświadczenie zostało wydane w związku z informacją GIS dotyczącą przekroczenia dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin w smoczkach kauczukowych do butelek wąskootworowych tej firmy.

Chodzi o produkty numerach katalogowych: 23/103 (serie: 0170509,0170614,0170821), 23/903 (serie: 0170607,0170517,0170626,0170821), 23/903pad (serie: 0170619, 0170628).

Jak wyjaśnia firma, próbki smoczków kauczukowych do butelek wąskootworowych zostały zakupione na Łotwie i następnie przesłane do firmy Intertek celem przeprowadzenia badania. Jednostkowe wyniki testu zostały przekazane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce. GIS honorując prawa i dyrektywy unijne natychmiast poinformował o tym fakcie spółkę oraz konsumentów.

Producentem wspomnianej partii smoczków kauczukowych do butelek wąskootworowych jest niemiecka firma. Firma przebadała próbki wspomnianej partii przed dostarczeniem ich do Canpol, a wyniki badań przeprowadzonych przez międzynarodowy instytut badawczy SGS, nie wykazały najmniejszych odstępstw od normy. Producent po otrzymaniu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach, zadeklarował pełną współpracę i natychmiast zlecił ponowne badania próbek referencyjnych, których wyniki będą dostępne w przyszłym tygodniu.

Jednocześnie, zarówno producent smoczków kauczukowych do butelek wąskootworowych, jak i firma Canpol jasno podkreślają, że badanie wykonane przez Intertek zostało przeprowadzone niezgodnie z obowiązującymi standardami. Intertek przeprowadził badania zgodnie z wersją roboczą norm, a nie obowiązującymi normami, w związku z tym akredytacja metody badawczej jest wątpliwa. Ponadto, firma Intertek winna zwrócić uwagę na to, że wyniki testu kilkukrotnie odbiegały od zwykle osiąganych wyników otrzymywanych od lat przez akredytowane jednostki badawcze co jasno wskazuje na duże prawdopodobieństwo skażenia już po zakończonym etapie produkcji.

"Według oficjalnego stanowiska Intertek otrzymanego dnia 22 listopada 2017 roku, firma nie ma technicznej możliwości przeprowadzenia badania według obowiązujących norm – co praktycznie wyklucza uzyskanie prawidłowego wyniku" - dodaje Canpol.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH