CBOS: 63 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem. Obawy rosną wraz wiekiem

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   14-10-2020, 13:02

CBOS: 63 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem. Obawy rosną wraz wiekiem Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

63 proc. Polaków boi się zakażenia koronawirusem, 36 proc. nie odczuwa strachu. Jednocześnie 49 proc. dobrze ocenia działania rządu w walce z epidemią, 43 proc. ocenia je źle - wynika z badania CBOS przeprowadzonego na przełomie września i października.

W badaniu respondenci pytani byli o ich obawy przed zarażeniem koronawirusem oraz o oceny polityki rządu wobec epidemii. Jak zaznacza CBOS, było ono realizowane w czasie, gdy w Polsce gwałtownie rosła liczba potwierdzonych przypadków zakażeń.

Pokazało ono, że obawy w tym czasie miało 63 proc. ogółu badanych (wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do sierpnia), w tym 21 proc. podało, że bardzo się boi, a 42 proc., że trochę się boi. Strachu nie odczuwa 36 proc. badanych (o 3 punkty proc. mniej niż w sierpniu), w tym 21 proc. podało, że raczej się nie boi, a 15 proc., że w ogóle się nie boi.

Jak podaje CBOS, obawy przed zakażeniem rosną wraz wiekiem - wyraża je 31 proc. spośród najmłodszych badanych (do 25 roku życia) oraz 80 proc. osób mających co najmniej 49 lat. Z wiekiem, który najsilniej określa skalę obaw przed zarażeniem, związane jest wykształcenie i aktywność na rynku pracy. Częstością i nasileniem obaw wyróżniają się badani z wykształceniem podstawowym oraz osoby niepracujące. Możliwością zakażenia niepokoi się ogółem 85 proc. emerytów i 80 proc. rencistów. Obawy przed zakażeniem różnicuje także płeć: częściej wyrażają je kobiety niż mężczyźni.

CBOS wskazuje też, że wzrastająca liczba zakażeń przekłada się na oceny pracy rządu - opinie o skuteczności rządu w walce z epidemią pogarszają się z miesiąca na miesiąc.

Na przełomie września i października 49 proc. respondentów dobrze ocenia działania rządu mające na celu zwalczanie epidemii (spadek o 6 punków procentowych w stosunku do września), w tym 41 proc. raczej dobrze, a 8 proc. zdecydowanie dobrze. Działania rządu źle ocenia 43 proc. badanych (wzrost o 5 punktów od ubiegłego miesiąca), w tym 26 proc. raczej źle, a 17 proc. zdecydowanie źle.

"Inaczej niż osobiste obawy przed zarażeniem koronawirusem, opinie o skuteczności rządu w walce z epidemią są wyrazem stosunku do urzędującej ekipy i zależą w głównej mierze od orientacji politycznej i, szerzej, światopoglądowej" - czytamy w opisie wyników badania.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH