Cel: odejście od kultu jednostki. Potrzeba działania na rzecz pracy zespołowej

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   25-01-2020, 15:07

Cel: odejście od kultu jednostki. Potrzeba działania na rzecz pracy zespołowej Najważniejszym celem na najbliższy czas jest ustawa o zawodzie farmaceuty - mówi szefowa NRA (fot. archiwum)

Odejście od kultu jednostki i potrzeba działania na rzecz pracy zespołowej – to w ocenie Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, szefowej NRA działania, które przyniosły wiele sukcesów w ostatnich czterech latach i dają nadzieję na kontynuację polityki obecnego samorządu aptekarskiego.

25 stycznia br. delegaci Krajowego Zjazdu Aptekarzy dokonali wyboru prezesa NRA. Po czterech latach kierowania Radą, ponownie zaufali obecnej szefowej samorządu aptekarskiego.

- Najważniejszym celem na najbliższy czas jest ustawa o zawodzie farmaceuty, dlatego będziemy aktywnie zabiegać o jej uchwalenie. Osobiście wierzę w to, że jej projekt przejdzie następne etapy legislacyjne. Kolejnym ważnym krokiem będzie wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego – zapowiedziała prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Plan na kolejne cztery lata
Co proponuje prezes Piotrowska-Rutkowska na kolejną kadencję? Zamierza też zająć się tzw. słupowaniem i wprowadzeniem przepisów, które ograniczą to zjawisko. Postuluje też wprowadzenie kar pieniężnych za naruszanie przepisów antykoncentracyjnych.

Niezwykle ważną zmianą, o której wprowadzenie od wielu lat wnioskuje samorząd aptekarski, jest zagwarantowanie farmaceutom rekompensaty za pełnienie nocnych dyżurów. Pożądane byłoby też uproszczenie wielu procesów. Chodzi m.in. serializację, system ZSMOPL oraz e-recepty.

Wśród propozycji prezes do realizacji w kolejnej kadencji jest walka z wywozem leków, ale też współpraca z resortem zdrowia w zakresie takich zmian legislacyjnych, które wpłyną na poprawę kondycji aptek. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie marż: - Rentowność aptek bardzo spada i to należy poprawić. Nasza propozycja to inna tabela marż w ustawie refundacyjnej. Szefowa NRA proponuje także zmianę ref ustawy w zakresie częstotliwości publikacji zmian na listach leków refundowanych (co 3 miesiące).

Prezes chciałaby też przywrócić rolę i znaczenie farmaceutów szpitalnych, w tym zawalczyć o wyższe wynagrodzenia dla nich. Priorytetem jest też utrzymanie zakazu reklamy aptek i dalszy rozwój polityki informacyjnej. Już w poprzedniej kadencji wiele zmieniło się na korzyść. - Rozwinęliśmy naszą obecność w wybranych mediach społecznościowych, a nasza organizacja stała się bardziej otwarta na relacje z mediami, stając się dla dziennikarzy źródłem rzetelnej informacji – mówiła prezes.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH