Chcą, żeby w Polsce powstała szczepionka RNA

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: ABM   10-05-2021, 21:02

Chcą, żeby w Polsce powstała szczepionka RNA ABM wyłożyła 300 mln zł na dofinansowanie badań dotyczących technologii RNA Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na wsparcie komercyjnych badań klinicznych z wykorzystaniem technologii RNA.

Rozwój leków opartych na kwasach nukleinowych (RNA i DNA) to obecnie jeden z najbardziej obiecujących trendów współczesnej biotechnologii.

Zakres działań objętych konkursem to opracowanie innowacyjnego rozwiązania w obszarze produktów leczniczych, służących poprawie bezpieczeństwa epidemiologicznego Polski, możliwego do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz na usługi doradcze.

Działania podejmowane w ramach Projektu powinny zakładać opracowanie i doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych polskiej szczepionki mRNA, a w dalszej perspektywie skomercjalizowanie wyników tych prac oraz osiągnięcie możliwości produkcyjnych szczepionek mRNA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej służącej B+R).

Oczekiwanym rezultatem konkursu jest przyspieszenie rozwoju na terenie Polski innowacyjnych szczepionek i terapii opartych o RNA oraz udostępnienie ich pacjentom.

Kto może aplikować?

Nabór adresowany jest do przedsiębiorstw (wnioskodawców jednopodmiotowych) oraz przedsiębiorstw (Liderów Konsorcjum), występujących w konsorcjum z takimi podmiotami jak:

- uczelnie wyższe;
- federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
- PAN i instytuty naukowe PAN;  
- instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe;
- podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
- Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
- podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
- przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego;
- podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe – jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Wnioskodawcy muszą w ramach swojej działalności prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, posiadać osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do kiedy można składać wnioski

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 300 mln zł.

Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 10 maja 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Webinar informacyjny

ABM informuje też o webinarium, które będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków.

Jego celem będzie upowszechnienie wiedzy niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektów komercyjnych badań klinicznych w obszarze technologii RNA.

Liczba uczestników jest ograniczona do 50 osób – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH