CSIOZ: do 2020 wystawianie e-recepty stanie się standardem

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Wojciech Kuta/ rynekaptek.pl   31-05-2017, 09:02

CSIOZ: do 2020 wystawianie e-recepty stanie się standardem Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W chwili obecnej, po wdrożeniu planu naprawczego dla Projektu P1, prace nad e-Receptą przebiegają zgodnie z przyjętym, nowym harmonogramem - zapewnia Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W mediach znowu pojawiły się informacje dotyczące opóźnień w realizacji systemu e-zdrowia, w tym projektu P1 - Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - m.in. recepty w postaci elektronicznej. Może pan skomentować te doniesienia?

Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: - Niestety, w materiałach dotyczących Projektu P1 zauważyć można pewną prawidłowość. Mianowicie dziennikarze zajmujący się tym przedsięwzięciem, skupiają się głównie na niedotrzymaniu dotychczas założonych terminów realizacji Projektu P1.

Jedna z ostatnich publikacji na ten temat nie oddaje rzeczywistego stanu rzeczy. Tak się bowiem składa, że w chwili obecnej, po wdrożeniu planu naprawczego dla Projektu P1, prace nad e-Receptą przebiegają zgodnie z przyjętym, nowym harmonogramem.

Wynika to m.in. ze zmiany wcześniejszego podejścia do całego Projektu P1, który podzieliliśmy na małe, dające się sprawnie zarządzać części (etapy), które następnie będziemy sukcesywnie wdrażać. Pierwszym elementem jest właśnie e-Recepta; zgodnie z przyjętym harmonogramem pełną gotowość do jej pilotażowego wdrożenia osiągniemy w I kwartale 2018 r.

Jesteśmy w przededniu opublikowania odpowiedniej dokumentacji dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, opisującej w jaki sposób przebiegać będzie integracja z systemem e-recepty. Natomiast na przełomie czerwca i lipca będziemy te rozwiązania integracyjne udostępniać firmom informatycznym obsługującym m.in. apteki oraz systemy szpitalne czy gabinety lekarskie.

Czyli podany na stronie CSIOZ termin 1 stycznia 2020 r. to graniczna data, od której wystawianie recepty w postaci elektronicznej stanie się obowiązkowym, powszechnym standardem?

Tak właśnie należy to rozumieć. Pod koniec tego roku będziemy gotowi do rozpoczęcia wdrażania tego systemu. Rzecz jasna taki proces musi potrwać, co potwierdzają także doświadczenia innych krajów, które wprowadziły e-Receptę. Stąd zaproponowany i przyjęty do realizacji harmonogram drugiej fazy Projektu P1.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH