Czy apteki są gotowe na ofensywę wzmożonych jesiennych infekcji? Podobno są

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Milena Motyl/rynekaptek.pl   09-09-2020, 08:01

Czy apteki są gotowe na ofensywę wzmożonych jesiennych infekcji? Podobno są Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Personel apteczny należy do najbardziej świadomych i odpowiedzialnych grup zawodowych. Jeżeli będą nadal stosowane dotychczasowe zabezpieczenia, w aptekach powinno być bezpiecznie zarówno dla pacjentów, jak i personelu - uważa Ministerstwo Zdrowia.

Środki ochrony - jednym z elementów wsparcia
Jak tłumaczy, wzrost zakażeń następuje zwłaszcza w miejscach, gdzie nie są zachowywane elementarne zasady higieny i dystansu społecznego. Trudno takowe wiązać akurat z aptekami. - Personel apteczny należy w tym względzie do najbardziej świadomych i odpowiedzialnych grup zawodowych. Jeżeli będą nadal stosowane dotychczasowe zabezpieczenia, w aptekach powinno być bezpiecznie zarówno dla pacjentów, jak i personelu – uważa resort.

Zaznacza, że „apteki działają w sposób autonomiczny. To podmiot prowadzący aptekę odpowiada za optymalizację rozwiązań przyjętych w aptece, aby ekspedycja była maksymalnie bezpieczna. Minister Zdrowia nie ma wpływu na to, w jaki sposób podmiot prowadzący aptekę kształtuje swoją politykę w tym zakresie. MZ może jedynie wydawać zalecenia czy postulować określone zachowania ograniczające ryzyko transmisji wirusa, co tym samym czynił i czyni”.

- Niezależnie od powyższego należy wskazać, że MZ wspiera apteki zapewniając ich pracownikom środki ochrony osobistej. Wszystko odbywa się za pośrednictwem portalu środków ochrony indywidualnej Ministerstwa Zdrowia (soi.mz.gov.pl) – przypomina.

- Środki ochrony indywidualnej, pozostające do dyspozycji Ministra Zdrowia na mocy ww. ustawy, są udostępniane w oparciu o analizę potrzeb w skali kraju, uwzględniającą ryzyko kontaktu z patogenem i wystąpienia ogniska epidemicznego, jednocześnie ściśle przestrzegając zasad optymalnego zarządzania zapasami. W celu racjonalnego wykorzystania środków ochrony indywidualnej (ŚOI), gromadzonych w składnicach Agencji Rezerw Materiałowych, są one w pierwszej kolejności kierowane do podmiotów o największym zapotrzebowaniu, w których zużycia ŚOI nie można ograniczyć bez uszczerbku dla ochrony pracowników medycznych i innych osób narażonych na kontakt z wirusem wywołującym COVID-19. Udostępniany asortyment jest dodatkowym wsparciem – podmioty zawsze są zobowiązane do pozyskiwania zabezpieczenia we własnym zakresie – wyjaśnia MZ.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH