Czy GIF z wykształcenia musi być farmaceutą?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: RCL/ rynekaptek.pl   08-09-2017, 12:23

Czy GIF z wykształcenia musi być farmaceutą? Czy w inspekcji farmaceutycznej muszą pracować sami farmaceuci? - pyta Izba

Na stronach RCL ukazały się propozycje strony społecznej w zakresie zmiany ustawy Pf. Jedna z nich zakłada wybór do pracy w GIF osób z tytułem magistra niekoniecznie farmacji, z dodatkowym wykształceniem pokrewnym, po studiach podyplomowych lub z tytułem technika farmaceutycznego.

- Wnosimy o przekonstruowanie przepisów o powoływaniu osób na stanowiska w sposób umożliwiający powoływania na stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Inspektora Farmaceutycznego osób mających wykształcenie wyższe magisterskie jednak nie koniecznie będących farmaceutami. Wydaje się iż powinni jedynie wykazać się dodatkowym wykształceniem z zakresu farmacji czy biologii lub chemii takimi jak studia podyplomowe czy tytuł technika farmaceutycznego - napisali w swojej propozycji przedstawiciele Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek.

Jak ten postulat uzasadniają? "Obecne przepisy blokują dostęp znakomitym fachowcom z różnych dziedzin nie będących farmaceutami do stanowisk w Inspekcji Farmaceutycznej. Zgodnie bowiem z prawem farmaceutycznym jedynie farmaceuci mogą być powoływani na stanowiska w Inspekcji Farmaceutycznej" - napisano.

Dodano: - W czasach gdy wprowadzanie szeregu nowych specjalistycznych narzędzi z zakresu informatyki i procedur prawnych wymaga zatrudniania specjalistów o najwyższych kwalifikacjach w tych dziedzinach, niemożliwe jest utrzymanie dotychczasowych ograniczeń.

W opinii Izby, archaiczne przepisy są spuścizną jeszcze czasów przedwojennych, kiedy (...) apteka była miejscem, w którym przede wszystkim wytwarzało się leki nie tylko w postaci znanych do dziś leków recepturowych, ale przede wszystkim zupełnie zapomnianych leków aptecznych; te funkcje produkcyjne były do pewnego momentu podstawą jej działalności, natomiast miejscami gdzie wydawano wyłącznie leki gotowe były punkty (kioski) apteczne.

"Do sprawnego przeprowadzenia kontroli związanej z wytwarzaniem leków, do skontrolowania jakości składników użytych do ich produkcji niezbędni byli fachowcy posiadający dużą wiedzę z zakresu farmacji. (...) Obecnie wiedza związana z umiejętnością oceny prawidłowości wytwarzania leków czy oceną jakości składników używanych do ich produkcji jest w tej chwili wykorzystywana marginalnie" (...) Powstały natomiast zupełnie innego rodzaju wymagania dotyczące osób kontrolujących" - nadmieniono.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH