Czy po jednej dawce szczepionki można dostać certyfikat i podróżować?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Komisja Europejska   08-06-2021, 14:02

Czy po jednej dawce szczepionki można dostać certyfikat i podróżować? Komisja Europejska przygotowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące cyfrowych zaświadczeń covid-19 Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

9 państw zaczęło już wydawać unijne cyfrowe zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID19. Co trzeba zrobić, żeby je uzyskać? Czy może ono zostać wydane po pierwszej dawce szczepionki? Jakie testy są uznawane?

Komisja Europejska przygotowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące cyfrowych zaświadczeń covid-19.

Jakie są główne elementy uzgodnionego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19?

System unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 obejmuje trzy różne rodzaje zaświadczeń w kontekście COVID-19: zaświadczenie o szczepieniu, zaświadczenie o wyniku testu oraz zaświadczenie o powrocie do zdrowia.

Zaświadczenie unijne można wydawać i stosować we wszystkich państwach członkowskich UE, ułatwiając tym samym swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii COVID-19.

Unijne zaświadczenie zawiera jedynie minimalny zestaw informacji niezbędnych do potwierdzenia i zweryfikowania, czy posiadacz zaświadczenia został zaszczepiony, ma ujemny wynik testu lub jest ozdrowieńcem.

Fakt otrzymania szczepienia nie będzie warunkiem koniecznym podróżowania. Wszyscy obywatele Unii mają podstawowe prawo do swobodnego przemieszczania się na terytorium UE, które stosuje się niezależnie od aktualnego szczepienia.

W jaki sposób unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 ułatwi bezpieczne i swobodne przemieszczanie się?

Państwa członkowskie powstrzymają się od nakładania na posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 dodatkowych ograniczeń podróży, chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego. 

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 będzie służyło jako dowód przyjęcia szczepionki, poddania się testowi lub powrotu do zdrowia, który może być stosowany we wszystkich państwach członkowskich UE.

Każdemu posiadaczowi unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 udającemu się w podróż do danego państwa członkowskiego będą przysługiwały takie same prawa, jak obywatelom tego państwa, którzy zostali zaszczepieni, poddali się testowi lub powrócili do zdrowia po przebytej chorobie wywołanej COVID-19.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19?

Po otrzymaniu szczepionki w jednym z krajów UE osoba zaszczepiona otrzyma unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 automatycznie lub na żądanie. Zaświadczenie wydadzą organy państw UE, wśród których może być podmiot, który podał szczepionkę. Może to być szpital lub inny organ ds. zdrowia lub może się to odbyć za pośrednictwem portalu e-zdrowie.

Ta sama zasada będzie obowiązywać w odniesieniu do zaświadczenia o wyniku testu oraz zaświadczenia o powrocie do zdrowia. 

Czy unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 może zostać wydane już po pierwszej dawce szczepienia?

Świadectwa będą wydawane wszystkim osobom, które zostały poddane szczepieniu przeciwko COVID-19 w państwie członkowskim UE, niezależnie od liczby dawek. Liczba dawek będzie w unijnym cyfrowym zaświadczeniu COVID-19 jasno określona, aby było wiadomo, czy cykl szczepienia został ukończony.

Ponadto rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do uznawania zaświadczeń o szczepieniu na tych samych warunkach. Oznacza to, że na przykład w przypadku gdy państwo członkowskie postanowi znieść ograniczenia podróżowania dla własnych obywateli posiadających zaświadczenie dla pierwszej dawki szczepionki dwudawkowej, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej UE, musi w ten sam sposób traktować innych obywateli Unii.

Czy dzieci mogą otrzymać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19?

Tak, dzieci mogą otrzymać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19.

Europejska Agencja Leków (EMA) dała zielone światło na stosowanie szczepionki BioNTech Pfizer dla dzieci w wieku 12–15 lat. Dzieci mogą również otrzymać zaświadczenie przeprowadzenia testu lub powrotu do zdrowia. Zaświadczenia te mogą również odebrać ich rodzice i przechowywać w aplikacji na smartfony.

31 maja Komisja zaproponowała, by małoletni podróżujący z rodzicami byli zwolnieni z kwarantanny, jeżeli rodzice nie muszą zostać poddani kwarantannie, na przykład ze względu na szczepienia. Dzieci poniżej szóstego roku życia powinny być również zwolnione z obowiązku przeprowadzania testów związanych z podróżą.

Jakie testy COVID-19 będą uznawane?

Mając na celu zapewnienie wiarygodności wyników testów, w zaświadczeniach o wyniku testu wydawanych na podstawie rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 należy uwzględniać jedynie tzw. testy NAAT (w tym testy RT-PCR) oraz szybkie testy antygenowe znajdujące się we wspólnym wykazie ustanowionym na podstawie zalecenia Rady 2021/C 24/01.

Każde państwo członkowskie decyduje jednak, czy akceptuje szybkie testy antygenowe, czy tylko testy NAAT (takie jak testy RT-PCR).

Jak długo będzie obowiązywało unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19?

Rozporządzenie będzie obowiązywać przez 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r.

Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia trzy miesiące przed zakończeniem okresu jego stosowania. Wraz ze sprawozdaniem Komisja może zaproponować przedłużenie okresu stosowania rozporządzenia, z uwzględnieniem rozwoju sytuacji epidemiologicznej w związku z pandemią.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH