Deloitte: przychody dystrybutorów leków wzrosną do ponad biliona dol. w 2019

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Deloitte/ rynekaptek.pl   13-09-2017, 14:25

Deloitte: przychody dystrybutorów leków wzrosną do ponad biliona dol. w 2019 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Starzejące się społeczeństwa, a co się z tym wiąże większa liczba osób cierpiących na choroby przewlekłe, a także dynamiczny rozwój na rynkach wschodzących sprzyjają wzrostowi przychodów firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i technologii medycznej - wynika z raportu „2017 global life sciences outlook. Thriving in today’s uncertain market”, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte.


- Warto zauważyć, że dziesięć największych firm farmaceutycznych odpowiada za około 35 proc. przychodów firm farmaceutycznych osiągniętych w 2015 roku. Od kilku lat coraz większe znaczenie na rynku farmaceutyków odgrywają producenci leków generycznych, którzy ze względu na ich niższe ceny nie notują tak wysokich marż jak producenci leków patentowych – mówi Oliver Murphy.

Przychody osiągane przez producentów leków generycznych wyniosły w 2016 roku 86 mld dolarów. Za trzy lata będzie to 112 mld dolarów.

Stabilizacja w biotechnologii
Od kilku lat globalna branża biotechnologiczna jest w bardziej stabilnej kondycji. Przychody firm z tego sektora wyniosły w 2016 roku 293,5 mld dolarów. Według prognoz za cztery lata mają one wzrosnąć do 314,7 mld dolarów. Do wzrostu tego znacząco przyczynią się większe nakłady na inwestycje w sektorze biotechnologicznym, w szczególności na rynkach wschodzących, a branżę czeka dalsza komercjalizacja, która ułatwi zaspokajanie potrzeb starzejącego się społeczeństwa w krajach rozwiniętych.

Co ciekawe w roku 2015 biofarmaceutyki stanowiły siedem z dziesięciu najczęściej sprzedawanych leków na świecie. Leki wytwarzane przez sektor biotechnologiczny przeznaczone są głównie do walki z nowotworami, chorobą Alzheimera, chorobami układu krążenia, cukrzycą, stwardnieniem rozsianym, HIV/AIDS oraz artretyzmem.

Tak jak leki generyczne zagrażają pozycji leków oryginalnych, tak leki biopodobne mogą odebrać część rynku droższym biofarmaceutykom. Unia Europejska dopuściła do obrotu pierwszy lek biopodobny w roku 2006. Od tego czasu pojawiło się ich ponad 700. Na większych rynkach, np. w Europie, organy nadzoru i płatnicy dostrzegli potencjalne korzyści finansowe związane z lekami biopodobnymi i podejmują działania na rzecz upowszechnienia ich stosowania. Według analityków do roku 2020 rynek leków biopodobnych osiągnie wartość 25-35 mld dolarów.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH