Diagnostyka laboratoryjna: MZ odpiera zarzuty NIK

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   22-08-2017, 14:36

Diagnostyka laboratoryjna: MZ odpiera zarzuty NIK Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Liczba skarg dotyczących diagnostyki laboratoryjnej miała charakter marginalny; ten obszar nie dawał podstaw do działań na szeroką skalę związanych z szacowaniem ryzyka i podjęcia przez ministra czynności kontrolnych - wskazuje resort zdrowia w odpowiedzi na najnowszy raport NIK.

Dodaje, że dopiero w październiku 2016 r. (w czasie trwania kontroli NIK) KRDL zwróciła się do ministra z prośbą o przeprowadzenie kontroli wskazanych laboratoriów diagnostycznych, w związku z uniemożliwieniem jej wizytatorom przeprowadzenia stosownych czynności. Niespełna miesiąc później MZ zwróciło się do KRDL o dodatkowe wyjaśnienia, które - jak czytamy w piśmie MZ - umożliwiłyby przeprowadzenie czynności kontrolnych. Resort poinformował, że do 19 lipca br. nie uzyskał odpowiedzi w tej sprawie.

W listopadzie minionego roku KRDL przekazała ministrowi sprawozdanie z działalności Zespołu Wizytatorów KRDL od roku 2011 do połowy 2016 r. z jednoczesnym wnioskiem o przedstawienie przez ministra informacji na temat działań, które zamierza podjąć w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom w diagnostyce medycznej, jak również terminów ich wdrażania.

"To jednoznacznie wskazuje, że działania te były podyktowane prowadzonym postępowaniem kontrolnym (prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli - PAP). Na uwagę zasługuje również to, że wśród jednostek kontrolowanych w ramach tejże kontroli zabrakło KRDL, wykonującej szereg zadań, w tym kontrolnych, wynikających z ustawy o diagnostyce laboratoryjnej" - zauważa MZ.

Resort poinformował, że analizowane jest ewentualne stworzenie uregulowań prawnych w kwestii obligatoryjnego umiejscowienia medycznego laboratorium diagnostycznego w szpitalach.

MZ przypomniało, że w marcu tego roku zakończył prace powołany przez ministra zespół ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków badań jakości w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

W raporcie końcowym zespołu wskazano zasadność utworzenia organu oraz stworzenia mechanizmów nadzoru nad działalnością wszystkich medycznych laboratoriów diagnostycznych. Zdaniem zespołu poddawanie się ocenie jakości w Centralnych Ośrodkach Badań Jakości powinno być jednym z warunków uzyskania przez laboratorium zezwolenia na wykonywanie badań.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH