Diagnostyka patomorfologiczna: potrzebne jest urealnienie finansowania tych świadczeń

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Infarma/ rynekaptek.pl   13-10-2020, 13:03

Diagnostyka patomorfologiczna: potrzebne jest urealnienie finansowania tych świadczeń Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wciąż wyczekiwane jest rozporządzanie Ministra Zdrowia dotyczące pilotażu finansowania badań patomorfologicznych, opartego na wystandaryzowanej ścieżce badania patomorfologicznego - przypomina Infarma.

Raport Najwyższej Izby Kontroli "O organizacji, dostępności i jakości diagnostyki patomorfologicznej" wskazuje, że w latach 2017-2019 dostęp do dobrej diagnostyki patomorfologicznej był znacząco ograniczony. Te problemy od kilku lat są przedmiotem zainteresowania i prac w ramach Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA - informuje organizacja.

Dodaje, że z nadzieją odnosi się do deklaracji Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy dostępu do badań patomorfologicznych w Polsce i poprawy jakości wyników tych badań. Jednocześnie wierzy, że deklaracje uda się jak najszybciej przekuć w realne działania, w tym między innymi wdrożenie rozporządzenia w sprawie pilotażu finansowania badań patomorfologicznych. Zmiany w tym zakresie pozwolą szybciej i lepiej diagnozować polskich pacjentów, a także skuteczniej ich leczyć dzięki rozwiązaniom medycyny personalizowanej.

Nowoczesne leczenie coraz częściej jest rodzajem terapii celowanej, kierowanej do tych pacjentów którzy uzyskają najlepszą odpowiedź terapeutyczną. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć biologii molekularnej, medycyna personalizowana umożliwia diagnozowanie poprzez określanie profilu molekularnego choroby, a następnie dobranie najlepszego leku dla danego pacjenta.

- Na listach refundacyjnych pojawia się coraz więcej nowoczesnych leków, stosowanych w ramach terapii celowanych, w szczególności w obszarze onkologii. Aby pacjenci mogli rzeczywiście stać się beneficjentami tych rozwiązań, konieczna jest właściwa diagnostyka molekularna - wysokiej jakości i na czas, która pozwoli chorych zakwalifikować do leczenia. To trudna sytuacja, kiedy lek potencjalnie jest dostępny, ale barierą staje się brak możliwości diagnostycznych. Ale niestety jest to jedna z przyczyn, dla której pacjenci w Polsce wciąż mają bardziej ograniczony dostęp do leczenia zgodnego z wytycznymi medycznymi niż chorzy w innych krajach Unii Europejskiej – podkreśla Nienke Feenstra, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH