Dyrektywa antyfałszywkowa: są obawy, co do gotowość jej wdrożenia

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIA/rynekaptek.pl   06-10-2017, 14:47

Dyrektywa antyfałszywkowa: są obawy, co do gotowość jej wdrożenia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Dyrektywa antyfałszywkowa ma duże znaczenie dla pracy aptek szpitalnych. Istnieją jednak obawy, że informacje przekazywane przez EMVO dot. gotowości krajów do wprowadzenia dyrektywy mogą nie być w całości zgodne z rzeczywistością - uważają delegaci EAHP.

Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych po walnym zgromadzeniu jej członków na Malcie, które obyło się w czerwcu tego roku opracowało raport, w którym wymieniono bieżące i przyszłe cele organizacji.

Jednym z istotnych celów jest proces wdrożenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej, a w dalszym działaniu, uruchomienie ośrodków doskonalących, tj. szpitali, ośrodków, które mogłyby przeprowadzić szkolenia innych farmaceutów w zakresie wdrożenia wybranych punktów Deklaracji.

Wdrożenie wspólnego ramowego programu szkoleń (CTF) ułatwiłoby w ocenie członków organizacji, wprowadzenie Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej w szpitalach, ale także pozwoliłoby na zwiększoną mobilność pracowników na terenie UE.

Natomiast, gdy tylko sfinalizowane zostaną poszczególne etapy projektu i opracowany zostanie plan dalszego działania, EAHP skonsultuje się z Komisją Europejską w celu opracowania dalszych szczegółów i współpracy z państwami członkowskimi.

W opublikowanym na stronie NIA raporcie, podkreślono również znaczenie digitalizacji w rozwoju i wspieraniu pacjentów w prowadzonych terapiach. W ocenie Stowarzyszenia, bardzo istotne jest także zaangażowanie farmaceutów szpitalnych w proponowane na rynku rozwiązania, tak aby były one bezpieczne (także z punktu widzenia ochrony danych osobowych) i użyteczne dla pacjentów. W odniesieniu do rozwiązań elektronicznych istotnym aspektem jest kodowanie leków za pomocą kodów kreskowych, co jest także niezbędne dla wprowadzenia Dyrektywy Antyfałszywkowej.

Zaznaczono jednocześnie, że dyrektywa antyfałszywkowa ma duże znaczenie dla pracy aptek szpitalnych. Istnieją jednak obawy wśród delegatów EAHP, że informacje przekazywane przez EMVO dot. gotowości krajów do wprowadzenia Dyrektywy mogą nie być w całości zgodne z rzeczywistością, ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi krajami i trudnościami we wprowadzeniu Dyrektywy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH